[Crònica] Silencis, remors, cants i veus a la terra dels recordats/ [Crónica] Silencios, rumores, cantos y voces en la tierra de los recordados

CAT/ (Castellano más abajo)

El passat diumenge 18 de febrer el Grup d’Exploracions de l’Entorn Sonor (en aquesta ocasió format per Iago, Celeste, David i jo mateix) tenien prevista una sortida inquietant i estimulant a parts iguals. Els carrers, passadissos i racons en què s’organitzen els ninxos en els quals es dipositen les restes materials de les persones mortes, serien l’entorn on escoltar, enregistrar o simplement compartir els comentaris i les impressions, als peus de Montjuïc, amb la Ronda Litoral fent de barrera (física i acústica) que ens separava del port i del mar.

Primera part: l’arribada i les primeres gravacions

Fins al nostre destí ens va portar la línia 12 d’autobusos (vam pujar a la parada al davant del Teatre Apolo, al Paral·lel), en poc més de 10 minuts. El dia era assolellat i amb poc vent, un d’eixos dies de calma que ens ha brindat aquest hivern fred i plujós, el que ens va permetre afrontar l’expedició sense massa problemes. Una vegada dins el recinte, ens vam plantejar fer la passejada de manera intuïtiva sense seguir cap dels circuits que ofereix aquest particular espai dedicat a la memòria i el record d’aquells que ja no són entre els vius.

Al primer tram de la pujada, el cant dels ocells que revolotejaven entre els pins i els avets que voregen el recorregut van motivar la primera aturada. S’escoltaven amb bastant nitidesa i la remor contínua provinent de la Ronda Litoral no impedia que es poguessin identificar més d’una espècie d’ocells. Mallerengues carboneres i blaves, mosquiters, algun pit-roig, pardals, garses i alguna gavina són els més habituals.

La resta del grup va continuar l’ascensió gradual, de manera que els vaig poder atrapar… Poc després el David es va aturar per realitzar una gravació i la resta van continuar cap al costat més proper a la bocana del port. Abans d’arribar al mur que delimita el recinte, ens vam aturar a una plaça on un gafarró cantussejava el seu intricat i retorçat reclam trencant un ambient de respecte i solemnitat, també de calma i quietud ideals per l’escolta i la gravació.

20180218_123806

Des de la part alta d’aquella plaça, a la que s’accedeix per unes petites escales, es domina un paisatge amb els ninxos als peus, la carretera de pujada del mateix cementiri, alguns arbres que envolten la instal·lació, i, al darrere, la Ronda Litoral, instal·lacions industrials del port, la bocana i el mar… També els avions prenen un protagonisme considerable, atès que la ruta d’aproximació a l’aeroport de Barcelona passa al davant d’aquest punt

20180218_125718

En recompondre el grup van continuar, ara sí, fins al límit del recinte. Allà la vista és ampla i lliure d’obstacles i els sons del port es poden identificar en els moments, escassos, en els quals no hi ha cap vehicle que travessi la ronda en algun dels dos sentits. Allà vam estar una estona fent atenció als sons, inclús col·locant el palmell de les nostres mans darrere de les nostres orelles, com estirant el pavelló auditiu, per ampliar la percepció sonora dels nostres oïts.

Segona part: silencis intims.

20180218_140123

El passeig va continuar pel costat que dóna a les instal·lacions olímpiques (Estadi Olímpic i Palau Sant Jordi), allà on el soroll de la Ronda Litoral i de molts avions, no de tots, queda notablement atenuats per la presència de la mateixa muntanya. En aquella zona el silenci és més dens i únicament el pas d’algun cotxe interfereix l’apreciació del silenci en el qual algunes persones (dones soles o pocs membres d’alguna família) se submergeixen en el record o el diàleg íntim amb aquella persona o aquelles persones que no volen oblidar.

20180218_140706.jpgAlguna veu llunyana, alguna remor de cotxe, algun avió alternen entre els cants dels ocells… I mentre miro d’identificar algun d’ells, una mallerenga emplomallada em sorprèn.

 

 

Tercera Part: de la remor al silenci i les ones estacionàries

Després el passeig per aquell recés de silenci imbuït d’intimitat i emoció, de sorpresa i delit, vam posar rumb a la sortida per posar punt final a l’exploració. Abans vaig fer el que pensava seria la darrera gravació per tractar de captar el canvi que es produeix entre el costat exposat a la Ronda Litoral, el port, els avions i el que queda l’esguard de la seva influència.

Així va ser com, finalment, va concloure el meu passeig pel Cementiri de Montjuïc i vaig tornar cap a l’entrada (no sense algunes dificultats a l’hora d’orientar-me i triar el camí correcte) on el David m’esperava per tornar junts. Sense deixar d’avançar cap ala sortida, encara vaig tenir temps de gravar el so d’alguna instal·lació industrial propera que produïa com una freqüència estacionària fluctuant i enigmàtica.

Poc després vaig trobar al David i vam sortir del recinte cap a la parada del bus, a l’altra part de la Ronda Litoral, punt final definitiu de l’expedició.

CAST/

El pasado domingo 18 de febrero el Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro (en esta ocasión constituido por Iago, Celeste, David y yo mismo) tenía prevista una salida inquietante y estimulante a partes iguales. Las calles, pasillos y rincones en los que se organizan los nichos en los que se depositan los restos materiales de las personas fallecidas, serían el entorno en el que escuchar, grabar o simplemente compartir los comentarios y las impresiones, a los pies de la montaña de Montjuic, con la Ronda Litoral a modo de barrera (física y acústica) que nos separaba del puerto y del mar.

Primera parte: La llegada y las primeras grabaciones

Hasta nuestro destino nos llevó la línea 12 de autobuses (subimos en la parada frente al Teatro Apolo, en El Paralelo), en poco más de 10 minutos. El día era soleado y con poco viento, uno de esos días de respiro que nos ha brindado este invierno frío y lluvioso, lo que nos permitió abordar la expedición sin demasiados problemas. Una vez dentro del recinto, nos planteamos hacer un paseo intuitivo sin seguir ninguno de los circuitos que ofrece este particular espacio dedicado a la memoria y el recuerdo de los que ya no están entre los vivos.

En el primer tramos de la subida, el canto de los pájaros que revoloteaban entre los pinos y abetos que jalonan el recorrido motivaron mi primera parada. Se escuchaban con bastante nitidez y el rumor continuo proviniente de la Ronda Litoral no impedía que se pudiesen identificar varias especies de pájaros. Carboneros, herrerillos, mosquiteros, algún petirrojo, gorriones, urracas y alguna gaviota son los más habituales.

El resto del grupo continuó la ascensión paulatina de manera que los volvía alcanzar… Poco después David se separó para realizar una grabación y los demás seguimos hacia el lado más cercano a la bocana puerto. Antes de llegar al muro que delimita el recinto, nos detuvimos en una especie de plaza en la que un verdecillo canturreaba su intrincado y retorcido reclamo quebrando un ambiente de respeto y solemnidad, también de calma y quietud ideales para la escucha y la grabación.

20180218_123806

Desde la parte alta de aquella plaza, a la que se accede por unas pequeñas escaleras, se domina un paisaje con los nichos a los pies, la carretera de subida del propio cementerio, algunos árboles que rodean la instalación, y, tras ellos, la Ronda Litoral, instalaciones industriales del puerto, la bocana y el mar… También los aviones adquieren un protagonismo considerable ya que la ruta de aproximación al aeropuerto de Barcelona pasa frente ese punto.

20180218_125718

Una vez recompuesto el grupo seguimos, ahora sí, hasta el límite del recinto. Allí la vista es amplia y libre de obstáculos y los sonidos del puerto se pueden identificar en los momentos, escasos, en los que no hay algún vehículo que recorra la ronda en alguno de los dos sentidos. Allí estuvimos un rato prestando atención a los sonidos, incluso colocando la palma de nuestras manos detrás de las orejas, orientadas hacia delante, como prolongando el pabellón auditivo, para ampliar la percepción sonora en nuestros oídos.

Segunda parte: silencios íntimos.

20180218_140123

El paseo continuó por el lado que da a las instalaciones olímpicas (Estadi Olímpico y Palau Sant Jordi), allí dónde el ruido de la Ronda Litoral y de muchos aviones, no de todos, queda notablemente atenuado por la presencia de la propia montaña. En esa zona el silencio es más denso y únicamente el paso del algún coche interfiere la apreciación del silencio en el que algunas personas (mujeres solas o pocos miembros de alguna familia) se sumergen en el recuerdo o el diálogo íntimo con aquella persona o aquellas personas que no quieren olvidar.

20180218_140706.jpg

Alguna voz lejana, algún rumor de coche, algún avión alterna entre los cantos de los pájaros… Y, mientras trato de identificar alguno de ellos, un herrerillo capuchino me sorprende…

 

 

Tercera parte: del rumor al silencio y las ondas estacionarias

Tras el paseo por aquel remanso de silencio imbuido de intimidad y emoción, de sorpresa y deleite pusimos rumbo a la salida para poner punto final a la exploración. Antes de bajar hice la que pensaba que sería la última grabación para tratar de captar el cambio que se produce entre el lado expuesto a la Ronda Litoral, el puerto, los aviones y el que queda al resguardo de esa influencia.

Así fue como, finalmente, concluyó a mi paseo por el Cementrerio de Montjuic y volví hasta la entrada (no sin algunas dificulta a la hora de orientarme y escoger elcamino adecuado) donde David me esperaba para volver juntos. Sin dejar de avanzar hacia la salida, aún me dió tiempo a grabar el sonido de alguna instalación industrial próxima que producía como una frecuencia estacionaria fluctuante i enigmática.

Poco depués me encontré con David i salimos del recinto en dirección a la parada del autobus, a la otra parte de la Ronda Litoral, punto final de la expedición.

Sala d’Escolta / Sala de Escucha / Listening Room

 

01.- acoustic-mirror_ghostwalk02_estépar (04:45)

Acousticmirror

*«Ghostwalk 02 – Estépar»* se basa en grabaciones de campo realizadas en Monte de Estépar, provincia de Burgos, el 12 de julio de 2017. Monte de Estépar es un precioso pequeño encinar, y también el lugar donde 327 personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil.

Siguiendo con la temática del Día de la Escucha Mundial de este año – un homenaje a Pauline Oliveros, y su noción de /Escuchar el suelo/ -, se realizaron varias tomas de grabación, finalmente llegando a introducir un micrófono de contacto bajo la superficie de una de las fosas, y registrando la resonancia interior de ese suelo.

Las *Ghostwalks* son una serie de trabajos que exploran la relación entre paisaje sonoro, memoria histórica, y espacio público. Las localizaciones suelen ser lugares importantes de memoria para una comunidad, y el trabajo explora el espectro de sonido inaudible registrado allí. Inspiradas por la rompedora /Kits Beach Soundwalk/ de Hildegard Westerkamp, estas piezas no son paseos sonoros. No hay movimiento en el espacio como tal – más bien, se «pasea» por el espectro de frecuencias en el ambiente sonoro.

 

02.-  AndreaJarales_SevenSisters (03:35)

WLD_Andrea_Jarales

Estas colinas de cal blanca situadas al sur de Inglaterra, en el canal de la Mancha, poco a poco están siendo erosionadas por la acción del mar.  En la grabación, han sido capturados los sonidos que envuelven el paisaje cuando el mar va arañando los pies del acantilado.

 

03.- Aroa García_Ground Confusion Dump Station (03:33)

Cosmic Playground


Esta pieza corta quiere representar la tierra como lugar final donde se deposita la materia.

Todo cuerpo físico al terminar su vida, ya sea de un ser vivo o no, se separa de su alma y esta materia vuelve a la tierra.

Estos materiales ya desalmados, sí poseen según mi pieza, un reflejo, un eco, un recuerdo de sí que se expresa a nivel sonoro. Esta materia también tiene una sub-alma desorientada e inconsciente que dibaga y a veces forma música que el oyente puede reconocer y apreciar.

Los sonidos elegidos para esta composición no son sonidos naturales, ya que no pretenden ser descriptivos y así su dimensión es más abierta y apta para la interpretaión de cada uno.

Se puede intuir una tímida inclinación hacia la orquestación.

 

04.- Byron Abadía_El Formiguer (01:21)

 

05.- Juanjo Palacios_ARRASTRE (03:02)

ARRASTRE_JuanjPalacios


Grabación realizada arrastrando dos micros de contacto por el suelo y alfombras de mi propia casa.

 

06.- Pedro Montesinos_La tierra que respira (09:57)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


La tierra que respira. El Hierro es una isla volcánica y son muchas las particularidades de su suelo. En este caso, una grieta en la parte superior de una cavidad marina produce este efecto de inspiración/espiración apreciable a varios metros de distancia del punto en el que se origina este fenómeno geofónico.

 

07.- Santiago Castillo_oidos_balconicos (06:00)

Oidos balcónicos


8 AM y nos despierta el ruido. El entorno nos presiona, nos obliga a aceptar sus condiciones. Habrá que pensar en aquello que nos enseñó la ecología cuando nos contaba que más que la supervivencia del más fuerte, importa el mejor poder de adaptación.

Entonces nos salva buscarle la belleza a esa sinfonía disonante y obligatoria. Y arrancados del sueño empezamos a buscar armonía en sus sincronías aleatorias, en la sucesión narrativa de sus momentos.

Es acaso una forma de arte en su circunstancia inocente, su casualidad y causalidad de creación colectiva.

El edificio vecino es un complejo de apartamentos turísticos, hace unos meses que está en obras de reforma integral. Todos los vecinos estamos obligados a escuchar la obra.

Cada hogar tiene abiertos a la calle sus oídos balcónicos.

La obra se interpreta cada día, ni los tapones en los oídos, ni la radio o los discos, nada

nos permite ignorarla. (Seguir leyendo…)

 

08.- Albert Negredo_Electric_Nature (07:18)

Imprimir

 

09.- Anna Cirre Iborra_Viure_Montserrat_(11:18)

 

10.- Julian Scordato_Landscape #2 (10:00)

scordato_landscape2


This work proposes scenes of rural life by means of electroacoustic storytelling, in which the characters assume various forms: rivers, animals, humans, and machines. The story is set in the context of dynamic landscapes which blend themselves according to acoustic similarities (e.g. timbre, rhythm, grain, and dynamic profile). Such shifts are intended to establish a relation between natural and anthropized environments, in order to foster a possible dialogue when this appears to be difficult: the narrative development stresses the substantial production of non-functional sounds occurring especially in industrial work environments; consequently, a growing imbalance deeply affects the perception of space, and acustically generates a reduction of the depth-of-field and masking effects. As listeners, we become responsible not only for the sounds that we produce but also for the sounds that we perceive; also, agreeable soundscapes should become object of desire, and a rural perspective is essential in designing the future acoustic environments.

 

11.-  Estefanía AA_InsideWalk (10:31)


Sonidos internos de la máquina.

Sonidos internos de mi.

Silencios y cortes.

Respiración y viento.

Sonidos internos del Entorno.

Sonidos internos del transporte,

de nosotros.

Sonidos internos del camino hacia el trabajo.

Paseo interior.

 

12.- Neur(o)n_Pont de sant Feliu mic contacte (06:24)

13.- Neur(o)n_Pont de Sant Feliu ambient peus (07:30).

 

Agraïm, sincerament, la seva aportació a cada participant.

Agradecemos, sinceramente, la aportación de cada participante.

We thank sincerely the contribution of each participant.

III WLDBcn al Convent / III WLDBcn en el Convent

CAT/(Castellano abajo/English down)

Escolta el sòl (les orelles als peus)

IIIWLDBcnalConvent

El World Listening Project convida a participar en una nova convocatòria del Dia Mundial de l’Escolta (World Listening Day) i el Grup d’Exploracions de l’Entorn Sonor (G.E.E.S.), en col·laboració amb el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, ens afegim a aquesta celebració organitzant un seguit d’activitats, entre els dies 18 i 22 de juliol, relacionades amb l’escolta i les gravacions de camp. La figura de Pauline Oliveros, plasmada en el lema d’aquesta edició: “Escolta el sòl”; serà la protagonista indiscutible de sessions d’escolta, xarrades, passejos d’escolta, entre altres activitats, que desenvoluparem a les tardes (programació per determinar) i que pretenen divulgar una major consciència envers els sons amb els quals convivim dia a dia i no prestem l’atenció que mereixen

WLD2017-design1-1-768x497La traducció literal del lema d’enguany (“Listen to the Ground”) seria “Escolta el sòl” i, si hi afegim la pràctica del Deep Listening de Pauline Oliveros, podríem arriba a la conclusió que els nostres peus  també són oïts (també escoltem amb els peus o amb micros de contacte). Així, l’Urbanisme i l’Arquitectura, junt amb la Geologia o la Geografia, poden ser línies per desenvolupar propostes que poden tractar temes relacionats amb els diferents sòls (paviments als carrers, voreres, edificis, parcs…) i la seva aportació als paisatges sonors dels diferents entorns, tan urbans como domèstics, comercials, industrials, rurals, etc.

Evidentment, en entorns naturals també hi ha diferents tipus de sòls, sobre els quals es configuren diferents ecosistemes que podem captar amb l’oït i també amb els peus (vibracions corrents sacsejades).

Al llarg de l’esdeveniment disposarem d’una Sala d’Escolta a la qual es difondrà diferents gravacions i composicions relacionades amb el lema d’aquesta edició.

Si vols aportar les teves gravacions o composicions clica aquí.

A més, pels matins, realitzarem un Taller d’Introducció a l’Ecologia Acústica i les gravacions de camp. Si et vols inscriure clica aquí

Totes les activitats es difondran via:

Facebook: Grupo Exploraciones Entorno Sonoro

Twitter: @wldbcn Hashtag: #WLD2017

CAST/

Escucha el suelo (las orejas en los pies)

IIIWLDBcnalConvent

El World Listening Project invita a participar en una nueva convocatoria del Día Mundial de la Escucha (World Listening Day) y el Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro (G.E.E.S), en colaboración con el Centre Civic Convent de Sant Agustí, nos sumamos a esta celebración organizando diversas actividades, entre los días 18 y 22 de julio, relacionadas con la escucha y las grabaciones de campo. La figura de Pauline Oliveros, plasmada en el lema de esta edición: “Escucha el suelo”; será la protagonista indiscutible de sesiones de escucha, charlas, paseos de escucha y demás actividades que desarrollaremos por las tardes (programación por determinar) y que pretenden divulgar una mayor conciencia en relación a los sonidos con los que convivimos a dirario y a los que no prestamos la atención que se merecen.

WLD2017-design1-1-768x497La traducción literal del lema de este año (“Listen to the ground”) sería “Escucha el suelo” y, si incorporamos la práctica del Deep Listening de Pauline Oliveros, podríamos llegar a la conclusión de que nuestros pies también son oídos (también escuchamos con los pies o con micros de contacto…). Así, el Urbanismo y la Arquitectura, junto con la Geología o la Geografía, pueden ser las lineas básicas de desarrollo de múltiples propuestas que pueden abordar cuestiones relacionadas con los diferentes suelos (pavimentos en las calles, aceras, edificios, parques…) y su aportación a los paisajes sonoros de los diferentes entornos, ya sean urbanos, domésticos, comerciales, industriales, rurales, etc.

Evidentemente, en entornos naturales también hay distintos tipos de suelos, sobre los que se configuran diferentes ecosistemas que se pueden captar con los oídos pero también con los pies (vibraciones, corrientes o sacudidas).

A lo largo del evento dispondremos de una Sala de Escucha en la que se difundirán diferentes grabaciones y composiciones relacionadas con el lema de esta edición.

Si quieres aportar tus grabaciones o composiciones, pincha aquí.

Además, por las mañanas, realizaremos un Taller de Introducción a la Ecología Acústica y el trabajo con grabaciones de campo. Si quieres inscribirte pincha aquí

Para cualquier duda o sugerencia escríbenos a: exploracionesentornosonoro@gmail.com

Todas las actividades se difundirán vía:

Facebook: Grupo Exploraciones Entorno Sonoro

Twitter: @wldbcn Hashtag: #WLD2017

ENG/

Listen to the ground (the ears in the feets)

IIIWLDBcnalConventOn the occasion of a new edition to the World listening Day, The World Listening Project invite you to join them and from the Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro (G.E.E.S), with the Centre Civic Convent de Sant Agustí, organize several activities related to the listening and field recordings from the 18 and 22 of July. The figure of Pauline Oliveros, reflected in the banner  “Listen to the Ground”, will be the indisputable protagonist of listening sessions, lectures, listening walks and other activities that will be developed in the afternoons (programming pending) aiming to disseminate a greater awareness of the sounds that we live with every day and do not pay sufficient attention to.

WLD2017-design1-1-768x497As this year´s theme is “Listen to the Ground” and with the practice of Pauline Oliveros´s Deep Listening we can arrive to the conclusion that our feet are also ears (we hear with the feet or with contact micros) So, Urbanism and Arquitecture with Geology or Geography could be the basic lines of development of multiple proposals related to different grounds (pavement, sidewalks, buildings, parks, etc.) and the contribution to the different soundscapes; urban, domestics, commercials, industrials, rural, etc.

Evidently, in natural environments there are different types of grounds where the ecosystems can be heard with the ears but also with the feet (vibrations, currents or jerks).

During the event, we will have Listening Rooms where we are going to release different records and compositions related to this year´s theme. If you would like to contribute with recordings or compositions, click here.

Also, in the mornings we will have a Workshop of Introduction to the Acoustic Ecology. If you would like to participate, click here.

For doubts or suggestions, write to:

exploracionesentornosonoro@gmail.com

All the activities will be published on

Facebook: Grupo de Explociones Entorno Sonoro

Twitter: @wldbcn

hashtag: #WLD2017

Convocatòria/Convocatoria/Call for works III WLDBcn al Convent

WLD2017-design1-1-768x497

CAT/ Amb motiu del World Listening Day 2017, el Grup d’Exploracions de l’Entorn Sonor (G.E.E.S.) organitza la Tercera Edició del “WLDBcn al Convent de Sant Agustí” que tindrà lloc entre el 18 i el 22 de juliol. La proposta llançada pel Fòrum Mundial per l’Ecologia Acùstica per aquesta edició porta per títol “Listen to the Ground” (“Escolta el sòl”), en referència a Pauline Oliveros i la seua aportació a l’escolta i l’Ecologia Acùstica, plasmada tant en les seues composicions com a la pràctica del Deep Listening.

Entre les activitats previstes, dispossarem d’una Sala d’Escolta (real, mentre es desenvolupi l’esdeveniment, i virtual, un cop acabat el mateix), per la qual demanem la vostra col·laboració.

Per participar en el playlist que s’escoltarà en aquest espai, fes-nos arribar a l’adressa exploracionesentornosonoro@gmail.com (weTranfer, googleDrive, Dropbox o un enllaç a un arxiu descarregable) gravacions o composicions relacionades, d’una o altra manera, amb el lema d’aquest any: “Escolta el sól”. El arxiu ha de ser en format .aiff o .wav (mínim 44.1 Hz./16 bit), de no més de 10 minuts i ha de venir acompanyat d’una imatge (.jpg) i un text breu explicatius de la peça. La data límit és el diumenge 16 de juliol.

Enllaç a la Sala d’Escolta Virtual del “II WLDBcn al Convent”:

https://wldbcn.wordpress.com/2016/09/07/sala-descolta-sala-de-escucha/

WLD2017-design1-1-768x497

CAST/ Con motivo del World Listening Day 2017, el Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro (G.E.E.S.) organiza la Tercera Edición del “WLDBcn al Convent de Sant Agustí” que tendrá lugar entre el 18 y el 22 de julio. La propuesta que lanza el Foro Mundial para la Ecología Acústica para esta edición lleva por título “Listen to the Ground” (Escucha el suelo), en referencia a Pauline Oliveros y su aportación a la escucha y la Ecología Acústica, plasmada tanto en sus composiciones como en la práctica del Deep Listening.

Entre las actividades previstas dispondremos de una Sala de Escuha (real mientras se desarrolle el evento y virtual, una vez finalizado el mismo) para la que pedimos vuestra colaboración.

Para participar en la playlist que se escuchará en este espacio, haznos llegar a la dirección exploracionesentornosonoro@gmail.com (weTransfer, googleDrive, DropBox o enlace a un archivo descargable) grabaciones o composiciones relacionadas, de una u otra manera, con el lema de este año: “Escucha el suelo”. El archivo debe ser en formato .aiff o .wav (mínimo 44.1Hz/16bit), de no más de 10 minutos y debe venir acompañado de una imagen (.jpg) y un texto breve explicativos de la pieza. La fecha límite es el domingo 16 de julio.

Enlace a la Sala de Escucha Virtual del “II WLDBcn al Convet”:

https://wldbcn.wordpress.com/2016/09/07/sala-descolta-sala-de-escucha/

WLD2017-design1-1-768x497ENG/ On the occasion of World Listening Day 2017 , the Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro (the G.E.E.S) have organized the third edition of “WLDBcn al Convent de Sant Agustí” between the 18 and 22 of July. For this edition, the World Forum of Acoustic Ecology presents “Listen to the Ground” referring to Pauline Oliveros and her contributions to the acoustic ecology materialized in her compositions as in the practicing of Deep Listening.

In one year’s time, we will have a “Listening Room”, in physical terms while the event is in progress and in virtual terms when it has finished.

If you want to take part on the playlist that will be heard in that space, send to exploracionesentornosonoro@gmail.com (weTransfer, googleDrive, DropBox or a downloadable file) recordings or compositions related to the this year’s theme: “Listen to the Ground”. The file fomat must be .aiff or .wav (minmiun44.1Hz/16bit); 10 minutes maximum duration; with an image (.jpg) and a text briefly describing the piece. The dead line is Sunday, 16 July.

Link to the virtual Listening Room from “II WLDBcn al Convent”:

https://wldbcn.wordpress.com/2016/09/07/sala-descolta-sala-de-escucha/

Crònica_Font del Ràdium/Crónica_Font del Ràdium

Ocells, rumors… i gossos a la Font del Ràdium

PortadaGEES_HG.jpg

El passat diumenge 5 de març el Grup d’Exploradors de l’Entorn Sonor va sortir a Granollers per visitar la Font de Ràdium. La nostra intenció era escoltar i enregistrar els sons i el paisatge sonor d’un entorn híbrid entre el paratge natural i l‘industrial i la proximitat de l’esmentada font amb els polígons industrial que té a tocar feia pensar que allà podríem tenir el que miràvem de trobar.

Així, cap a les 10 del matí, ens vam trobar Iago, Estafenía, Humberto i Pedro a l’estació de Granollers-Centelles, punt de partida del camí. Baixant de l’estació pel camí previst ja podíem veure que l’entorn triat era industrial com havíem previst, tot i que un diumenge al matí l’activitat és molt menor que un dia de cada dia. Seguint pel Carrer Joaquim Martorell vàrem arribar al pas inferior sota les vies del tren que ens permet travessar a l’altra part de les vies sense perill. Ja a l’altre costat, amb un sol incipient i la frescor del matí, envoltats d’ocells que voletejaven pels arbres,vàrem anar fent camí.

Sense deixar les vies, pel camí de Can Rosselló, i passada l’entrada a una parcel·la tancada, s’inicia la pujada cap a la Font. No és molt llarga i en poc temps arribem a una zona de cultius més plana. Iago i jo, més avançats, decidírem pujar per un camí pensant que encara no hauríem arribat a l’alçada prevista (error). Pocs metres després d’iniciada la pujada, a prop d’uns quants pins baixos vaig seure en una pedra per fer la primera gravació (després vàrem veure que no calia ni pujar ni fer la volta que vàrem fer per Can Franqueses)

Des d’allà, orientant al sud-est, es veu Granollers i la zona industrial Jordi Camp, a l’esquerra; i el final del polígon industrial Font del Ràdium (més enllà, la C-17), a la dreta. Aprofitant els pins com filtre de les remors de trànsit llunyà, vaig escoltar i enregistrar els sons que en aquell moment arribaven fins allà. A més dels ocells (gafarró, lavandera, mallarenga, entre altres) i el rumor greu i discret però continu i compacte, uns quants gossos bordant dominaven el paisatge sonor.

20170305_105209.jpg

Fa pensar que alguna gossera on mantenen gossos tancats ha d’estar just aquí perquè són molts gossos i tots (o quasi) borden des del mateix lloc (també, en ocasions sembla com si les bordades estiguesen reverberats per l’espai en el qual son tancats). Mirant el mapa es pot saber: gossera. Concretament la que gestiona l’Associació Protectors d’Animals de Granollers (APAG).

En aquell punt Estefanía i Humberto van fer el seu camí i ens vàrem dispersar uns moments. Al pocs miuts de continuar caminant ens vàrem veure a uns 500 metres. Ràpidament vàrem refer el grup i ens van explicar que ells ja havien trobat la Font de Ràdium (destí de la nostra passejada) i seguint les seves indicacions, en pocs minuts vàrem arribar.

20170305_131639.jpg

Entre pins, oms, acàcia falsa, canyes i vegetació diversa pròpia del bosc de riera, la construcció de la font i algunes taules de fusta amb bancs, alguna barana, indicava que aquell lloc està pensat com una àrea de parada en el camí. Prop d’una petita riera , completament seca, que baixa de les suaus muntanyes de la Serra de Ponent cap al Congost i el Besòs. A l’altra part de la riera ja trobem les naus industrials del polígon al qual dóna nom a aquesta font.

Passejant pels voltants vaig decidir fer una nova gravació. Aquesta vegada caminant i aturant-me quan em vingués de gust per tal de gaudir dels ocells, les remors del vent entre les branques i fulles dels arbres i dels motors llunyans, especialment de les motos.

Acabada aquesta primera passejada em vaig decirdir a fer una altra gravació similar tot i que aniria des de la mateixa font fins l’altra banda de la riera i faria un volt per la banda del polígon, abans de tornar.

image

20170305_115234

image

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 1. Creuant la riera

Part 2. Tornada baixant a la riera

Part 3 Per la pinada propera

Cada participant va triar el seu recorregut, els moments i les ubicacions per gravar i, pràcticament, vàrem fer i desfer cadascun al nostre aire, al nostre gust. Així, a poc a poc, quan cadascun ho va decidir, ens ajuntarem a una de les taules properes a la font per fer un mos, beure i parlar una mica abans d’iniciar la tornada cap al tren.

La baixada va ser molt entretinguda perquè la conversa va ser alhora interessant i actual: la reforma de l’estiba. En arribar al bar de l’estació Granollers-Canovelles, amb una canya a la ma, donàrem per acabada la sortida, abans de pujar al tren de tornada cap a Barcelona.

——————————————————————————-

CAST/

PortadaGEES_HG.jpg

El pasado domingo 5 de marzo el Grupo de Exploradores del Entorno Sonoro salió de Granollers para visitar la Font del Ràdium. Nuestra intención era escuchar y grabar los sonidos y el paisaje sonoro de un entorno híbrido entre el paraje natural y el industrial y la proximidad de la fuente mencionada con los polígonos industriales que tiene pegados hacían pensar que allí podríamos encontrar lo que queríamos encontrar.

Así, sobre las 10 de la mañana, nos encontramos Iago, Estefaní, Humberto y Pedro en la estación de Granollers-Centelles, punto de partida del camino. Bajando de la estación por el recorrido previsto ya podíamos ver que elentorno escogido era industrial, tal y como habíamos previsto, aunque un domingo por la mañana la actividad es mucho menor que un día entre semana. Siguiendo por la calle Joaquim Martorell llegamos a un paso inferior por debajo de las vías que permite cruzar a la otra parte de as vías sin peligro. Ya al otro lado, con un sol incipiente i el frecor de la mañana, rodeados de pájaros que revoloteaban por los árboles, fuimos haciendo camino.

Sin dejar las vías, por el Camí de Can Rosselló, y superada la entrada a una parcela cerrada, se inicia la subida hacia la Fuente. No es muy larga y en poco tiempo llegamos a una zona de cultivos más llana. Iago y yo mismo, más avanzados, decidimos subir por un camino pensando que no habíamos alcanzado la altura prevista (error). Pocos metros después de iniciada la subida, cerca de un puñado de pinos bajos me senté en una piedra para hacer la primera grabación (después vimos que no era necesario ni subir, ni dar la vuelta que hicimos por Can Franquesses).

Desde allà, orientados al sureste, se ve Granollers y la zona industrial Jordi Camp, a la izquierda; y el final del polígono de la Font del Ràdium (más allá, la C-17), a la derecha. Aprovechando los pinos como filtro de los rumores del tráfico alejado, pude escuchar y grabar los sonidos que en aquel momento llegaban hasta allí. Además de los pájaros (verdecillo, lavandera, carboneros, entre otros) yel rumor grave y discreto pero continuo y compacto, unos cuantos perros ladrando dominaban el paisaje sonoro.

20170305_105209.jpg

Hace pensar que alguna perrera donde matienen perros encerrados tiene que estar aquí al lado porque son muchos perros y todos (o casi todos) ladran desde el mismo sitio (también, en ocasiones parece como si los ladridos estuviesen reverberados por el espacio en el que están encerrados). Mirando el mapa se puede saber: perrera. Concretamente la que gestiona la Associació Protectors d’Animals de Granollers (APAG).

En ese punto Estefanía y Humberto hicieron su propio camino y nos dispersamos unos momentos. A los pocos minutos de continuar caminando nos vimos a unos 500 metros. Rápidamente rehicimos el grupo y nos explicaron que ellos ya habían encontrado la Font del Ràdium (destino de nuestro paseo y siguiendo sus indicaciones, en pocos miutos, llegamos.

20170305_131639.jpg

Entre pinos, olmos, falsas acacias, cañas y vegetación diversa, porpia del bosque de riachuelo, la construcción de la fuente y algunas mesas de madera con bancos, alguna baranda, indicaba que aquel lugar está pensado como área de parada en el camino. Cerca de un pequeño riachuelo, completamente seco, que baja las aguas de las suaves monañas de la Serra de Ponent hacia el Congost y el Besós. A la otra parte del riachuelo ya encontramos las naves industriales del polígono al que da nombre esta fuente.

Paseando por las inmediaciones decidí hacer una nueva grabación. Esta vez caminando y parando cuando me apetecía para disfrutar de los pájaros, los rumores del viento entre las ramas y las hojas de los árboles y los motores lejanos, especialmente de las motos.

Acabado este primer paseo, me decidí a hacer otra grabación similar aunque iría desde la misma fuente hasta la otro lado del riachuelo y haría una vuelta por el lado del polígono, antes de volver

image

20170305_115234

image

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera parte. Cruzando el riachuelo

Segunda parte. De vuelta bajando al riachuelo

Tercera parte. Por la pinada cercana

Cada participante escogió su recorrido, los momentos y las ubicaciones para grabar y, prácticamente, hicimos y deshicimos cada uno a nuestro aire, a nuestro gusto. Así, poco a poco, cuando cada uno lo decidió, nos fuimos juntando en una de las mesas próximas a las fuente para comer y beber algo y hablar un poco antes de iniciar la vuelta al tren.

La bajada fue muy entretenida porque la conversación fue a la vez interesante y actual: la reforma de la estiba. A llegar al bar de la estación Granollers-Canovelles, con una caña en la mano, dimos por acabada la salida, antes de subir al tren de vulta a Barcelona.

Convocatòria Sortida Hivern 2017: Granollers (Font del Radium)

CAT/(Castellano debajo.

Entre la Natura i la Indústria: paisatges híbrids.

font-del-radium

Imatge extreta del web: Granollers.cat

El Grup d’Exploracions de l’Entorn Sonor proposa, amb motiu de la sortida d’hivern del próxim diumenge, una expedició per explorar entorns als quals els sons propis de l’activitat industrial es barregen i es trenen amb altres d’origen natural. I per aquest motiu ens desplaçarem fins a Granollers amb la intenció d’apropar-nos a la Font de Radium, un paratge natural proper a un dels polígons industrials que hi ha en aquesta localitat. En el camí escoltarem com els sons naturals i industrials s’invadeixen mútuament produint entorns híbrids en els que conviuen i es relacionen sons de tots dos ámbits.

Data: Diumenge 5 març

Tren: Línia 3 (direcció Puigcerdà). Granollers-Canovelles.

Sants: 08:33h. / Pça Cataluña: 08:38h. / Sant And./Arenal: 08:48

Trobada: 08:20h. Plaza Catalunya (Acces Renfe al costat de El Corte Inglés).

Info i confirmacions: exploracionesentornosonoro@gmail.com

CAST/

Entre la Naturaleza y la Industria: paisajes híbridos.

font-del-radium

Imagen extraida de la web Granollers.cat

El Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro propone, con motivo de la salida de invierno del próximo domingo, una expedición para explorar entornos en los que los sonidos propios de la actividad industrial se entremezclan y se encuentran con otros de origen natural. Y para eso nos desplazaremos hasta Granollers con la intención de acercarnos a la Font de Radium, un paraje natural próximo a uno de los polígonos industriales que hay en esa localidad. En el camino escucharemos cómo los sonidos Naturales e Industriales se invaden mutuamente produciendo entornos híbridos en los que conviven y se relacionan sonidos de los dos ámbitos.

Fecha: Domingo 5 de marzo.

Tren: Linea 3 (direcció Puigcerdà). Granollers-Canovelles.

Sants: 08:33 h. / Pza Cataluña: 08:38 h. / Sant And./Arenal: 08:48h.

Trobada: 08:20h. Plaza Catalunya (Acceso Renfe junto a El Corte Inglés).
Info y confirmaciones: exploracionesentornosonoro@gmail.com

Reverberacions, remors i silencis a peus del Montseny/ Reverberaciones, rumores y silencios a los pies del Montseny

CAT/(Castellano debajo)

El passat dissabte 12 de novembre el G.E.E.S. va sortir en una de les seves exploracions a la zona de Gualba (Vallés Occidental), entre el Montseny i el Montnegre. La intenció era capturar una pluja de fulles, un fenomen associat al cicle dels arbres de fulla perenne i a la tardor. I tot i que, finalment, no la vàrem poder captar en tota la seva dimensió, la bona climatologia i les possibilitats que hi vàrem descobrir ens fan pensar que no serà l’última vegada que vindrem per aquests camins.

Una espera infructuosa i útil alhora

20161112_101852I la cosa no va començar del tot bé perquè una de les participants previstes va perdre el tren que l’havia de portar fins a l’estació de Gualba. No va ser cap problema perquè mentre esperaven que agafés el següent tren vàrem aprofitar per voltar per la zona de l’estació i vàrem tenir l’oportunitat de contemplar, més que enregistrar, diferents ocells que es bellugaven pels arbres, al petit prat que hi ha a tocar de la carretera, llit del riu Tordera. Pit-rojos, estornell, coloms, alguna mallerenga carbonera, una mallerenga petita i una mallerenga capnegre (o capirotada perque no ho vam poder distingir), cotxas fumadas, ens permetien anar mirant i parant per escoltar aquí i allà mentre deixàvem passar el temps. En un moment ens va cridar l’atenció un grup d’ocells que removien les branques i les fulles d’un arbre. Fixant-nos ens vam adonar que no reconeixíem aquells ocells. Mirant les imatges de l’Enciclopèdia de les aus d’Espanya (una app per a mòbil) van arribar a la conclusió que es tractava d’un grup de gajos que agafaven amb el bec els fruits de l’arbre i se’ls emportaven a un altre lloc.

Mentre caminàvem de tornada cap a l’estació Iago es va parar i va senyalar que en el moment que entràvem al passadís que condueix a pas inferior que travessa la carretera, la veu de qui parlava es veia envoltada d’una ressonància particular. I efectivament així era. Vàrem fer alguna prova sortint i entrant en el passadís escoltant amb atenció la coloració que la reverberació de l’espai afegia a la veu. I vaig pensar a fer alguna palmada per comprovar l’efecte que es produïa.

Així, fent palmes, vam estar una estona allà identificant el so i la reverberació, inclús s’identificava un eco que variava en funció de la distància de la font del so (la palmada), el mur on reboten les ones sonores i el punt d’escolta i d’enregistrament

També ho vàrem fer dins el tunel, on l’energia que produeix aquell espai es manté molt més temps que en un espai obert.

El so de la palmada es veu reverberat i es pot identificar per la cua que segueix a la picada de mans.

Al passadís de sortida, a més de l’efecte de repetició del so, s’identifica una estranya vibració com retroalimentada a la cua de la palmada inicial. Ho vàrem associar als rebots de les vibracions reflectides y tornades a reflectir en els murs laterals, separats poc més de 2 metros (com quan dos miralls enfrontats repeteixen infinitament la imatge d’un objecte ubicat entre els dos reflectors). A diferència d’aquesta trajectòria lateral, la evolució fronta de les ones porta el senyal en una línia que recorre el passadís fins al mur frontal i retorna (uns 7-8 m d’anada i la mateixa distància de tornada: entre 14 i 18 metros) repeteix el so original en cara que lluny de retroalimentar-se, el que passa és que perd intensitat.

Per això es produeix aquesta cua vibrant a la palmada inicial i després el reflex, més suau que el so original i amb una mica de retard.

Camí de Gualba

Amb aquestes qüestions de les reverberacions i els ecos se’ns va passar una estona molt entretinguda… Per això no ens va semblar un problema quan ens van confirmar que la persona que esperàvem no hi arribaria. En aquest moment vàrem decidir iniciar la caminada cap al municipi de Gualba pel camí que ens havíem fixat com recorregut per la jornada..

Després de confondre el lloc precís on agafar el nostre itinerari, vam haver de preguntar al personal de càmping que hi ha allà com havíem de fer per anar cap a Gualba. Un cop aclarida la confusió, i després d’escoltar la reverberació d’un altre pont (que no havíem de creuar) vam enfilar els nostres passos cap a la carretera que ens portaria al punt on havíem previst iniciar la recerca d’un bon lloc on mirar de capturar una pluja de fulles.

20161112_113336Aquell camí ens portava entre el bosc, on més pit-rojos i altres ocells que no vam identificar anaven i tornaven d’un arbre a un altre i dels arbres fins a una granja de cavalls, a l’altra part del camí, on alguns exemplars dispersos, cavalls, eugues i poltres rondinaven l’herba que hi creix per tot aquell tancat. Al fons, el macís del Montseny s’amagava entre els núvols baixos que hi havia en un cel que no estava del tot cobert i deixava veure algunes taques blaves.

En deixar enrere la granja, seguint el camí vam arribar a un prat verd amb uns quants pollancres al fons on tot feia pensar que podríem gaudir d’una interessant pluja de fulles. Cap allà ens vàrem enfilar i un cop identificat un lloc on seure i passar una bona estona, vàrem instal·lar-nos per fer els enregistraments que esperàvem.

20161112_122000

Un cop vam arribar a la conclusió que allò no podia dir-se pluja i si de cas, fent un exercici de generositat podia ser un degoteig. En aquell moment ja ho vam parlar. Podíem mirar de fer una composició amb aquest material ajuntant els diferents sorolls de fulles caient, dispersos i escassos, en un espai de temps més curt per tractar de produir la impressió d’una pluja…

En qualsevol cas, en aquell moment ens vàrem deixar emportar per la voluntat d’anar una mica més enllà d’aquell interessant indret. Era una bona hora per continuar caminant i sempre podíem trobar altres racons interessants.

Un meandre de silenci

Així va ser tot i que vàrem creuar la zona de pícnic que hi ha, i seguint les indicacions de color magenta ens vàrem endinsar en el bosc. Uns 30 pot-ser 40 minuts (podrien ser alguns més) després d’iniciada la caminada en un racó que podia semblar un meandre d’un torrent que baixarà les aigües de la neu de l’hivern de més amunt de la muntanya, cobert per un mant de fulles seques d’uns quants pollancres ens vàrem detenir.

Allà podia ser un bon lloc on tornar a provar d’enregistrar una pluja de fulles. Ja no feia tant d’aire, ja era prop de migdia i l’activitat al bosc era escassa per no dir inexistent.

20161112_141604

En concloure els enregistraments, vàrem continuar una estona més camí amunt i quan van començar un a torbar alguna casa rural una zona més urbanitzada ens vàrem girar i ens vàrem tornar cap a cas pel mateix camí, sense cap presa i gaudint de l’entorn. Només ens vàrem aturar a la zona de pícnic (amb taules i zones per fer foc) per fer un mos ràpid i descarregar les poques bateries que encara em quedaven.

20161112_155927A peus de la Riera de Gualba que baixa tot just per allà i amb la remor de la poca aigua que discorre per aquell paratge vam donar per tancada la sortida. Només ens quedava tornar a l’estació del tren, esperar que arribés, pujar-hi i xarrar una estona abans de baixar del tren.

CAST/

El pasado sábado 12 de noviembre el G.E.E.S. salió en una de sus exploraciones a la zona de Gualba (Vallés Occidental), entre el Montseny y el Montnegre. La intención era capturar una lluvia de hojas, un fenómeno asociado al ciclo de los árboles de hoja perenne en otoño. Y, a pesar de que, finalmente, no la pudimos captar en toda su dimensión, la buena climatología y, especialmente, las posibilidades que descubrimos en aquel paraje, invitan pensar que no será la última vez que visitemos estos caminos.

Una espera infructuosa y útil a la vez

20161112_101852Y eso que la cosa no empezó del todo bien porque una de las participantes previstas perdió el tren que la tenía que traer hasta Gualba. No fue ningún problema porque mientras esperábamos que cogiese el siguiente tren aprovechamos para dar una vuelta por las inmediaciones de la estación y tuvimos la oportunidad de contemplar (más que grabar) diversos pájaros que revoloteaban por los árboles que hay junto a la carretera i al cauce del río Tordera. Petirrojos, estorninos, palomas, algún carbonero, algún carbonero garrapinos, una currucas cabecinegras (o capirotada porque no pudimos distinguirlo bien), nos permitían ir mirando i parando para escuchar aquí y allá mientras dejábamos pasar el tiempo. En un momento nos llamó la atención un grupo de pájaros que movían las ramas i las hojas de un árbol próximo.

Fijándonos nos dimos cuenta de que no reconocíamos aquellos pájaros. Mirando en la Enciclopedia de las aves de España (una app para móvil) llegamos a la conclusión de que se trataba de un grupo de Arrendajos euroasiáticos que cogían con su pico los frutos de un árbol y se los llevaban a a otro lugar.

Mientras caminábamos de vuelta a la estación Iago se paró y señaló que en el momento en el que entrábamos en el pasillo que conduce al paso inferior que cruza la carretera, la voz de quien hablaba se veía envuelta por una resonancia particular. Y efectivamente así era.

Hicimos  alguna prueba saliendo y entrando en el pasillo escuchando atentamente la coloración que la reverberación del espacio añadía a la voz. Y pensé en dar algunas palmadas para comprobar el efecto que se producía.

Así, haciendo palmas estuvimos un buen rato, identificando el sonido, la reverberación…. Al alejarme del muro frontal (avanzando por el pasillo), incluso se podía identificar un eco que variaba en función de la distancia entre la palmada (fuente del sonido), el muro en el que rebotaban las ondas sonoras y el punto de escucha y grabación.

También lo hicimos dentro del túnel, donde la energía que produce el impacto de la palmada se mantiene mucho más tiempo que en un espacio abierto…

El sonido de la palmada se ve afectado por una reverberación identificable por la cola que sigue al golpe de manos.

En el pasillo de salida, además del efecto de repetición del sonido, se identifica una extraña vibración, como retroalimentada, en la cola de la palmada inicial. Lo asociamos a los rebotes de las vibraciones reflejadas, y vueltas a reflejar, en los muros laterales, separados poco más de 2 metros (como cuando dos espejos enfrentados repiten infinitamente la imagen de un objeto ubicado entre los dos reflectores. A diferencia de esta trayectoria lateral, la evolución frontal de las ondas lleva la señal en línea recta por el pasillo hasta el muro frontal, donde rebota, y vuelve (unos 7-8 metros de ida y la misma distancia de vuelta: entre 14 y 16 metros), antes de que se perciba la repetición de la palmada. Un sonido que, en este caso, lejos de retroalimentarse, pierde intensidad y definición.

Por eso se produce esa cola vibrante en la palmada inicial y después se escucha el reflejo, más suave que el sonido original y con un poco de retraso.

Camino de Gualba

Con estas cuestiones de reverberaciones y ecos pasamos un rato muy entretenido… Por eso no nos pareció un problema cuando nos confirmaron que la persona a la que esperábamos no llegaría. En ese momento decidimos iniciar el camino hacia el municipio de Gualba por el camino que nos habíamos fijado como recorrido de la jornada.

Después de confundir el sitio preciso donde coger nuestro camino, tuvimos que preguntar al personal del camping que hay allí cómo teníamos que hacer para ir hacia Gualba. Una vez aclarada la confusión, y tras escuchar una nueva reverberación de un puente (que finalmente no debíamos haber cruzado) encaminamos nuestros pasos hacia la carretera que nos llevaría al punto donde teníamos previsto iniciar la búsqueda de un buen sitio donde intentar capturar una lluvia de hojas.

20161112_113336Aquel camino nos conducía entre el bosque donde más petirrojos i otros pájaros que no identificamos iban y venían de un árbol a otro y de los árboles a una granja de caballos, a la otra parte del camino, donde algunos ejemplares dispersos (caballos, potros y lleguas) rumiaban la hierva que crece en aquel cercado. Al fondo, el macizo del Montseny se escondía entre las nubes bajas que había en un cielo que no estaba del todo cubierto y dejaba ver algunas manchas azules.

Una vez superada la granja, siguiendo el camino, llegamos a un prado verde con unos cuantos choposos al fondo, donde todo hacía pensar que podríamos disfrutar  de una interesante lluvia de hojas. Hacia esa zona nos acercamos y, una vez identificado un lugar donde sentarse y pasar un buen rato, nos instalamos para hacer las grabaciones que esperábamos

20161112_122000

Cuando llegamos a la conclussón de que aquello no podía ser calificado como una lluvia de hojas y, como mucho, haciendo un ejercicio de generosidad, podia ser un goteo, lo hablamos: podíamos intentar hacer una composición con este material juntando los diferentes sonidos de hojas cayendo, dispersos y escasos, en un espacio de tienmo más corto para tratar de producir la impresión de una lluvia…

En cualquier caso, en aquel momento nos dejamos llevar por la intención de ir más allá de aquel interesante lugar. Era buena hora para continuar caminando y siempre podíamos encontrar otros rincones sorprendentes.

Un meandro de silencio

Así fue, aunque, antes, cruzamos por la zona de picnic que hay, y , siempre siguiendo las indicaciones de color magenta, nos adentramos en el bosque. Unos 30 o 40 minutos (puede algunos más) después de iniciada la caminata, en un rincón que parecía un meandro de un torrente que bajará las agua de la nieve del invierno de más arriba de la montaña, cubierto por un manto de hojas secas de unos cuantos chopos, nos detuvimos

Allí podía ser un buen lugar para volver a intentar grabar otra lluvia (o goteo) de hojas, a pesar de que no hacía tanto viento y, ya mediodía) la actividad en el bosque era escasa, por no decir inexistente.

20161112_141604

Al concluir las grabaciones, continuamos un rato más camino hacia arriba y caundo encontramos una zona más urbanizada nos giramos para volver por el mismo camino, sin prisas y disfrutando del entorno. Únicamente nos paramos en la zona de picnic (con mesas, bancos i sitio para hacer fuego) para dar un bocado rápido y descargar las pocas pilas que todavía me quedaban.

20161112_155927A la orilla de la Riera de Gualba que baja justo por ese lugar y con el rumor de la poca agua que discurre por aquel parage dimos por finalizada la salida. Tan solo nos quedaba llegar a la estación del tren, esperar a que llegase, subir y charlar un rato antes de la llegda a Barcelona.

Sortida de tardor a Gualba /Salida de Otoño a Gualba/Autumn walkout to Gualba

CAT/ (Castellano abajo/ English below)

El pròxim dissabte 12 de novembre el G.E.E.S us proposa una sortida a Gualba (Vallés Oriental) amb l’objectiu de captar, si la sort ens acompanya, una «pluja de fulles», típica de la tardor. Per aconseguir aquesta difícil tasca, ens aproparem a diferents zones boscoses de la part més baixa del macís del Montseny. També mirarem de visitar algunes de les zones de cultiu de Pollancre que es poden trobar tant a prop del riu Tordera com més amunt, per la riera de Gualba.

camino-001

Fuente: www.gualba.cat/

Una opció al nostre abast será també arribar al Parc Medioambiental de Gualba on es poden visitar tant àrees boscoses, com salts i corrents d’aigua, en un territori més allunyat del transit i els motors. (preu de l’accés 5 euros).

 Transport: Tren (Rodalies). Linea R2 Nord / R11. Parada Gualba (Taula de festius).

  • Sortida: Estació de Sants.- 08:46h. 
  • Tornada: Gualba 14:17h. // 16:14h. // 17:44h. // 18:14h.

Si vols venir escriu-nos a: exploracionesentornosonoro@gmail.com

CAST/

El próximo sábado 12 noviembre el G.E.E.S. os propone una salida a Gualba (Vallés Occidental) con el objetivo de captar, si la suerte nos acompaña, una “lluvia de hojas”, típica del otoño. Para conseguir esta difícil tarea, nos acercaremos a diferentes zonas boscosas de la parte más baja del macizo de Montseny, También intentaremos visitar algunas de las zonas de cultivo de chopos que se pueden encontrar tanto cerca del río Tordera como, más arriba, por la Riera de Gualba.

Imagen: www.gualba.cat/

Una opción a nuestro alcance será también llegar al Parc Medioambiental de Gualba, donde se pueden visitar tanto áreas boscosas y saltos o corrientes de agua, en un territorio más alejado del tráfico y los motores.

Transporte: Tren (Rodalies). Línea R2 Nord / R11. Parada Gualba (Tabla de festius).

  • Salida Estación de Sants.- 08:46h.
  • Vuelta: Gualba 14:17h. // 16:14h. // 17:44h. // 18:14h.

Si quieres venir escríbenos a: exploracionesentornosonoro@gmail.com

ENG/

Next Saturday, November 12nd, the G.E.E.S. offers you a walkout in Gualba (Western «Vallès») in order to grasp, if we are lucky, a «rain of leaves» typical in autumn. To achieve this difficult task, we will go trough different forest areas at the lowest part of the Montseny massif. We’ll also look forward to visit some of the poplars growing sites, that can be found both near the Tordera river, and above ground by the Riera de Gualba.

camino-001

Image: http://www.gualba.cat/

One option available to us is also to get to Gualba Environmental Park, where you can visit both forested areas and waterfalls or streams, in a territory very far from traffic and engines.

Transport: Train (Rodalies). Line R2 Nord / R11. Stop Gualba (Table holidays).

Departure: Sants Station 08: 46h.

Return: Gualba 14: 17h. // 16:14h. // 17: 44h. // 18: 14

If you want to come write us at: exploracionesentornosonoro@gmail.com

Una nova temporada pel G.E.E.S / Una nueva temporada para el G.E.E.S

CAT/(Castellano abajo)

L’inici de la nova temprada es presenta pel G.E.E.S. amb una novetat important: les Trobades o Sessions que desenvoluparem a un espai cedit pel Convent de Sant Agustí: que s’afegeixen, de manera complementària, a les Sortides que, des de fa dos anys, realitzem a cada estació de l’any. I enfrontem totes dues amb les mateixes ganes d’explorar, amb l’oïda atenta i les gravadores a punt, diferents entorns i territoris de la geografia barcelonesa i catalana; també però, diversos autors rellevants i, per descomptat, les eines que permeten editar, manipular i, en últim extrem, compondre amb materials audibles. Al cap i a la fi, la mateixa decisió, renovada, de continuar fent atenció als sons del nostre entorn, fent de l’escolta i l’enregistrament de camp la manera d’observar i analitzar l’entorn que entre tothom construïm i del que tothom podem gaudir.

Després de la passada temprada, en què vàrem participar en la mostra Recorreguts Sonors del Convent de Sant Agustí, visitarem Girona, Arenys de Mar o el Turó de Valldaura i vàrem organitzar el WLDBcn al Convent 2016; ja ens plantegem noves destinacions per les sortides i noves activitats per seguir aprofundint i treballant tot allò que te a veure amb l’escolta i els enregistraments de camp.

20151117_140343

Sala d'EscoltaMercado 20160312_PORT

20160501_GEES_PV_IDCD_I

Mirant cap aquesta temporada, la sortida més immediata, la de tardor, tindrà com lema la cerca d’ «Una pluja de fulles», pel que ens aproparem a alguna zona de bosc on, si la sort ens acompanya, una suau brisa soltarà de les branques les fulles que cauran a sobre d’altres fulles i ens oferiran, això esperem, l’oportunitat d’escoltar i enregistrar un d’aquells moments propis d’aquesta estació de l’any. Ben aviat publicarem la Convocatòria amb tota la info.

Quant a les activitats, tenim previst realitzar al llarg de l’any diferents Trobades o Sessions al Convent de Sant Agustí (sala d’ordinadors), sessions d’audició i comentaris de diferents materials (propis i de noms destacables), preparació de projectes i altres treballs… O simplement per trobar-nos i intercanviar impressions, opinions, idees i experiències en una xarrada distesa.

La cosa engega!

——————————————

CAST/

El inicio de la nueva temporada se presenta para el G.E.E.S con una novedad importante: las Sesiones o Encuentros que desarrollaremos en un espacio cedido por el Convent de Sant Agustí; que se suman, de forma complementaria, a las Salidas que, desde hace ya dos años, realizamos en cada una de las estación de año. Y abordamos ambas con las mismas ganas de explorar, con los oídos atentos y las grabadoras a punto, diferentes entornos y territorios de la geografía barcelonesa y catalana; pero también distintos autores relevantes, y, como no, diversas herramientas que permiten editar, manipular y, en último extremo, componer con el material audible. En suma, la misma decisión, renovada, de seguir prestando atención a los sonidos de nuestro entorno, haciendo de la escucha y la grabación de campo la manera de observar y analizar el entorno que entre todos construimos y del que todos podemos disfrutar.
Tras una temporada en la que participamos en la muestra Recorreguits Sonoros del Convent de Sant Agustí, visitamos Girona, Arenys de Mar o el Turó de Valldaura y organizaos una nueva edición de World Listening Day 2016; ya nos planteamos nuevos destinos para las salidas y nuevas actividades para seguir profundizando y trabajando todo lo relacionado con la escucha y las grabaciones de campo.

20151117_140343

Sala d'EscoltaMercado 20160312_PORT

20160501_GEES_PV_IDCD_I

Mirando ya a esta temprada, la Salida más inmediata, la de otoño, tendrá como lema la búsqueda de “Una lluvia de hojas”, para lo que trataremos de acercarnos a alguna zona boscosa en la que, si la suerte nos acompaña, una suave brisa soltará de las ramas las hojas que al caera sobre otras hojas nos ofrecerán, eso esperamos, la oportunidad de escuchar y grabar uno de esos momentos propios de esta estación del año. En breve publicaremos la Convocatoria con toda la info.

En cuanto a las actividades, tenemos previsto realizar a lo largo del año diferentes Encuentros o Sesiones en El Convent de Sant Agustí (sala d’ordinadors) para desarrollar jornadas técnicas (desde el equipo a los medios de edición y manipulación de sondos), sesiones de audición y comentario de diferentes materiales (propios y de nombre destacables), preparación de proyectos y otros trabajos… O simplemente para encontrarnos e intercambiar impresiones, opiniones y experiencias en una charla distendida.

La cosa se pone en marcha!

Sala d’Escolta / Sala de Escucha

CAT/

Aquesta és la llista de treballs presentats a la Convocatòria del II WLDBcn al Convent de Sant Agustí, en el marc del World Listening Day 2016. Es va poder escoltar al llarg de la jorna a la Sala d’Escolta (a la Sala Noble del C.C. Convent de San Agustí). En aquesta edició la proposta llançada pel World Listening Project era «Sounds: Lost & Found» (Sons: Perduts i Trobats)

Gràcies als participants!

CAST/

Esta es la lista de trabajos presentados a la Convocatoria del II WLDBcn al Convent de Sant Agustí, en el marco del World Listening Day 2016. Se pudo escuchar a lo largo de la jornada en la Sala de Escucha (en la Sala Noble del C.C. Convent de Sant Agustí). En esta edición la ppuesta lanzada por el World Listening Project era «Sounds: Lost & Found» (Sonidos: Perderdidos y Encontrados).

Gracias a los participantes!

 

01 Edu Comelles “Last Days”. 15:16

Versión grabada y presentada en formato estéreo de la instalación para un sistema de seis altavoces “LastDays. Requiem for Les Glòries”, en el lobby del CaixaFòrum (Barcelona), con motivo de la exposición “Escucha. Encuentro Internacional sobre el Giro Sonoro en las Artes”, en el Marco de Sonar+D. 2014, comisariada por Arnau Horta.

La pieza está creada por una composición aleatoria partiendo de la extraordinaria diversidad y dinámica paleta sonora que podía ser escuchada en las inmediaciones de este lugar, hasta hace poco. El amplio rango de sonidos en la composición incluyen los ritmos producidos por el paso de los vehículos que pasan por el anillo de circulación y sus juntas de expansión, los sonidos de las barreras anti-choque, el tráfico, el Tram, entre otros ambientes sonoros en los que se pueden percibir los trabajos que empezar a transformar este lugar, meses antes.

Los afilados sonidos de los elementos metálicos de la estructura arquitectónica (captados mediante micrófonos de contacto) y el sonido de fondo de los trabajos de construcción crean un elástico y cambiante paisaje sonoro. El sonido de un espacio que ahora ha desaparecido. La instalación y su versión compositiva es un recuerdo aural de un sistema de circulación que murió y quedó en silencio.

02 Ilaria Sartori (Mons de sons) “Memories sonores” 06:56

(Pieza extraída del proyecto “Memoria Sonora de la Barceloneta”)

Info: Barceloneta Sonora, Mons de Sons, Memoria Sonora (Freesound.org)

03 Pedro Montesinos. “Sonidos domésticos perdidos y encontrados” 10:25
(Barcelona. 2016)

sonidos-domesticosLa mudanza de casa, y el cambio de espacio en el que desarrollas tus actividades personales cotidianas, marca una frontera nítida entre unos sonidos perdidos (los de la vivienda que se deja) y unos sonidos encontrados (los de la nueva casa). Unos y otros muestran unas costumbres, unos hábitos y unas circunstancias que pueden coincidir o no. La pieza que se propone es un recorrido por diferentes momentos (sonidos y paisajes sonoros) perdidos y encontrados en mi particular proceso de mudanza y muestra las, no siempre evidentes, diferencias y similitudes entre dos espacios ocupados por las mismas personas, con algunos años de diferencia.

04 Byron Abadía “Tren AVE” 10:06

(Pieza integrada en el blog “Postales Sonoras”)

05 Andrea Jarales “Frecuencias Urbanas” 02:29

(Filmoteca. Barcelona. 2012)

WLDBcn_2016_andreaJarales_Foto

La propuesta me ha parecido muy interesante y me hizo recordar a un proyecto que llevé a cabo en 2012. Por esta razón, he decidido exponer esta pieza que realicé en el edificio de la Filmoteca del Raval con un micrófono piezoeléctrico conectado a mi grabadora y esta a su vez conectada a un carrito de la compra.

El objetivo fue registrar la nueva realidad social y sonora del Raval, producida por la inauguración de la Filmoteca en ese mismo año.

06 Thomas Finbarr “Hot Planet” 10:25

Thomas_Finbarr_Hot_PlanetSe trata de una pieza inspirada por el cambio climático y el efecto del calentamiento global. Como intento hacer en todas mis obras, los fuentes de los sonidos viene de un fuente que se puede relacionar directamente con el concepto de la obra. En este caso grabé los sonidos que produce una nevera cuando se descongela. Con los sonidos así grabados los he manipulado y he compuesto una pieza impresionista del concepto.

07 Vicente Julián Carando “Sin título” 06:46

VJCarando_WLDAY

Durante el viaje lo cotidiano lo es pero no mucho menos, o casi no lo es. Una vez fuera de nuestros límites, no sólo el terreno cambia, varía lo sonoro también. El sonido durante el viaje nos mueve hacia ese otro cotidiano que es novedad diaria.

La pieza intenta intervenir el elemento sonoro cotidiano quebrándolo, y así proponer una metáfora acerca de dicha novedad del viaje en clave auditiva.

 

 

08 Gerard Llop “Arenys Riera” 12:00

WLDBcn2016_Jerard Llop_Arenys de Mar

09 Eloïsa Matheu “Varios” 16:17

(01 “Kujuçuk” 04:47 / 02 “El Desert” 04:16 / 03 “Insectes nocturns” 02:10 / 04 “Nit de Bruixes-Nit de Virots” 04:53)

Intento gravar so en entorns ens els quals els sons naturals i els sons provenents de l’home, provocats o resultants, siguin en harmonia. Intento captar a travès del so la riquesa d’éssers vius, bellesa primigenia de la natura. L’acció de l’home no només es manifesta en la presència de sorolls industrials, trànsit rodat, avió, etc, etc. Etc, sino  en la pèrdua de diversitat que es deriva de la destrucció i fragmentació dels hàbitats.

Així, massa sovint en el nostre pais, fugir de les carreterres per trobar un bell paisatge pot acabar en una experiència frustrant per al grabador de sons naturals quan de cop s’enfronta amb la pobresa acústica del medi i la presència de grans buits en l’espectre sonor.

En aquesta ocasió he triat tres emplaçaments en els quals vaig gaudir molt escoltant i gravant, degut a la bellesa deles entorns i la riquesa i puresa de l’espai sonor.

  1. Kujuçuck. Una llacuna estepària en el nordest de Turquia. S’escolten aus aquàtiques, insectes, fumarells, algun cotxe i les crides a la pregària des de dos llogarrets al voltant de la llacuna. Gravat a Turquia, 2010
  2. El Desert. Petit homenatge a la vida del desert, als ocells, els homes i els seus animals domèstics. S’escolten els cants modulats, musicals, de diverses espècies d’alàudids i el xiulet del pastor del remat de bens. Gravat a Marroc, 2007
  3. Els insectes nocturns, uns sons cada cop més difícils de sentir, sons perduts, sons retrobats. Diversos talls gravats principalment a l’Aragó 2005-2008
  4. Nit de bruixes, nit de virots. Aquests ocells marins només van a terra, als nius, si la nit és ben fosca. Aleshores arriben del mar totes de cop, emetent els seus crits. A l’illa de Skokholm hi nien 45.000 ocells, gràcies a la protecció de què gaudeix, fins i tot la llum del far és vermella, i no blanca, per no molestar els ocells. L’entrada de centenars d’ocells és un espectacle sonor extraordinari, en mig d’una nit fosca, ventosa i plujosa. Difícil de descriure la felicitat que provoca. Skokholm, Wales, 2016.

10 SoundaticPaisajes sonoros recuperados:  Sonidos rodados”

wldbcn2016_soundatic

A menudo parece que los sonidos que creíamos perdidos logren «renacer», pero eso quiere decir que nunca estuvieron perdidos del todo, se conservaron ocultos como las luces de luciérnaga que destellan en la oscuridad. Sonidos, o más bien, acontecimientos sonoros que nos parecían cosa del pasado se habrían desplazado temporalmente a otros lugares desde los que no nos llegaba su señal. Los cambios generacionales actúan como temblores de tierra que desplazan las fallas del orden de las realidad en que vivimos, moviendo en particular las realidades sonoras en el espacio y en el tiempo.

Con el crecimiento de las ciudades y los cambios de costumbres y aficiones, muchos acontecimientos habituales antiguamente en estas ciudades se habrían visto desplazados hacia los pequeños pueblos y hacia el rural, mientras sólo quedaban restos de ellos en los márgenes de las mismas. Por otra parte, estas últimas décadas entre las nuevas generaciones ha emergido un interés por lo antiguo o lo «vintage», que se lo reapropia, dándole nuevos significados y produciendo nuevos desplazamientos en sentido inverso, desde los lugares donde estas realidades permanecían marginales en las ciudades o desde otros lugares.

Por ejemplo, los niños jugando al patinete o al monopatín. Sin llegar a desaparecer, estos acontecimientos se han transformado. Ahora ya no hay niños jugando al monopatín en la plaza popular del barrio, sino jóvenes de más edad y con mayores recursos que hacen acrobacias en la Plaça Universitat o en la Plaça dels Àngels de Barcelona y que son llamados con el término inglés «skaters».

Este fenómeno es sólo una parte del proceso de gentrificación, que no recupera exactamente los sonidos perdidos, pues tienen nuevos fondos sonoros, sino que los reintroducen en nuevos contextos urbanos.

11 Estefanía AA «Lost Paths» – (Caminos Perdidos) 09:30

Paisaje sonoro en el Laberinto de Barcelona. (Barcelona, 2016)wldbcn2016_estefania-aajpg

Una experiencia sensorial, sintiendo las voces, ruidos,

sonidos que se cruzan.

Historias de transeúntes, de la naturaleza, del ambiente en si.
Pasos, cuentos, caminos, voces que llegan, voces que se van….
Infinitos mundos que se encuentran y se pierden al mismo tiempo.