Crònica_El GEES a l’Acusticat2020.

Escolta i Patrimoni Sonor a l’Acusticat2020

CATALÂ (Castellano debajo)

El Grup d’Exploracions del Paisatge Sonor (G.E.E.S.) va participar en la tercera edició del Congrés Acusticat 2020, que va desenvolupar-se els dies 14 i 15 d’octubre a Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Tot i les dificultats imposades per la situació de pandèmia en què ens trobem, després de posposar les activitats previstes inicialment per finals d’abril, tant l’activitat proposada amb Francesc Daumal denominada “Soundwalk a cegues”, com la proposta de repte “Patrimoni Sonor: entre el soroll i el silenci””, van obrir un espai per ajudar a introduir, mostrar i reflexionar sobre la perspectiva de l’Ecologia Acústica dins del camp de l’acústica general. 

Imatge cedida per Acusticat2020

La retransmissió del congrés, conduïda per Eli Carnicé, comunicadora i presentadora, es va iniciar amb una presentació de l’esdeveniment on van pendre la paraula la Secretaria General de Medi Ambient, Marta Subirà, el President de l’Àrea d’acció climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar i l’Alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla. Tot seguit, es va iniciar la primera sessió plenària a càrrec de Michel André, director del laboratori d’aplicacions bioacústiques de la UPC. La seva presentació ens va portar de la selva amazònica als oceans per mostrar com els efectes del soroll que generem els humans tenen un impacte determinant en la biodiversitat del planeta, tant fora com dins de l’aigua.

Altres perspectives tant tècniques, com de gestió, legals, mèdiques, arquitectòniques, socials, educatives; organitzades en sessisons plenàries, dilemes i reptes van anar desenvolupant molts dels aspectes directes e indirectes que envolten la generació, propagació, identificació, tractament, gestió, anàlisi, regulació, caracterització i preservació dels sons de l’entorn. Noms propis com Francesco Aletta (UCL Institute), Rosa Maria Alsina-Carré (GTM La Salle URL), Francesc Daumal (Consultor Acústic i Catedràtic Emèrit ETSAB, UPC), Josep Maria Querol (Consultor Acústic i Enginyer Industrial); barretjats amb perfils molt diferents en àmbits ben distants com ara el de la mediació en conflictes amb Anna Fabregat, presidenta de l’AAEPFMC, o les qüestions legals amb Lluís Gallardo, de l’Associació Catalana Contra la Contaminación Acústica (ACCCA)o el Dr Joan Domènech, especialista en Tinutius de l’Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona, entre molts altres. 

També es va poder enregistrar en format audiovisual una pràctica amb l’aplicació HushCity app, impulsada per Antonella Radichi (TU Berlin) i coordinada per Rosa Maria Alsina Carré (GTM La Salle URL) amb el nom “Hush City Soundwalk a Sant Cugat”; així com la sessió que va oferir Xavier Miralles (director de cinema) dedicada als usos dels silencis en diferents pel·lícules.

Escolta i Patrimoni Sonor

La primera de les nostres aportacions va consistir en l’enregistrament audiovisual de l’activitat proposada amb Francesc Daumal denominada “Soundalk a cegues” i va servir per mostrar amb un exercici pràctic els diferents processos i estratègies que implica el fet d’escoltar el paisatge sonor que sentim al nostre voltant. Un exercici accessible a qualsevol persona que vulgui fer una passejada amb l’únic objectiu de sentir els sons que percebem en l’entorn.

Imatge cedida per Acusticat2020

També es va emetre via streaming la presentació del repte 04 amb el títol “Patrimoni Sonor: entre el soroll i el silenci”.  Amb l’ajuda de l’Anna Casas (PDI de l’Escola Tècnica Superior del Vallès) i l’Héctor Orozco (arquitecte i ex-alumne de l’ETSAV) i malgrat l’absència de l’Albert Murillo, a qui agraïm la seva aportació; vàrem assumir el repte d’exposar diferents formes d’escoltar i enregistrar els sons de l’entorn que ens agraden i volem preservar i mantenir com a Patrimoni Sonor.

Imatge cedida per Acusticat2020

El conjunt va oferir un ampli ventall de perspectives que mostren el rellevant, problemàtic i conflictiu paper que els sons, els sorolls i els silencis tenen en la vida de les persones i també pels animals i les plantes, com afirma el mateix Michel André en la seva ponència.

Agraïm sincerament als organitzadors d’aquesta edició del congrés que ens hagin convidat a mostrar una perspectiva, la de l’ecologia acústica, que mira d’analitzar tant el fenomen físic i el seu comportament en l’espai i el temps o el seu impacte en la salut de les persones, com la percepció que tenim dels sons de l’entorn i com afecten la nostra vida personal i col·lectiva.


Tots els materials es poden trobar al web del congrés.

CASTELLANO/

El Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro (G.E.E.S.) participó en la tercera edición del Congrés Acusticat 2020 que se desarrolló los días 14 y 15 de octubre en Sant Cugat del Vallés (Barcelona. A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia en la que nos encontramos, tras posponer las actividades previstas inicialmente para finales de abril, tanto la actividad propuesta con Francesc Daumal denominada “Soundwalk a Cegues”, com la proposta de repte “Patrimoni Sonor: entre el soroll i el silenci” abrieron un esspacio para ayudar a introducir, mostrar i reflexionar sobre la perspectiva de la Ecología Acústica dins del camp de l’acústica general.

Imatge cedida per Acusticat2020

La retransmisión del congreso, conducida por Eli Carnicé, comunicdora y presentadora, se inició con una presentación del acontecimiento en la que tomó la palabra la Secretaria General de Medi Ambient, Marta Subirà, el Presidente de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, y la Alcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla; se inició el congreso con la primera sesión plenaria conducida por Miches André, director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la UPC. En su presentación nos llevó desde la selva amazónica a los océanos para mostrar como los efectos del ruido que generamos los humanos tienen un impacto determinante en la biodiversidad del planeta, tanto dentro como fuera del agua.

Otras perspectivas tanto técnicas como de gestió, legales, médicas arquitectónicas, sociales, educativas; organizadas en sesiones plenarias, dilemas y retos, fueron desgranando muchos de los aspectos directos e indirectos que rodean la generación, propagación, identificación, tratamiento, gestión, análisis, regulación, caracterización i preservación de los sonidos de nuestro entorno. Nombre propios de perfil técnico como  como Francesco Aletta (UCL Institute), Rosa Maria Alsina-Carré (GTM La Salle URL), Francesc Daumal (Consultor Acústico y Catedràtic Emèrit ETSAB, UPC), Josep Maria Querol (Consultor Acústico y Ingenrero Industrial); mezclados con perfiles muy diferentes en ámbitos bien sitantes como el de la mediación en conflictos con Anna Fabregat, presidenta de la AAEPFMC o las cuestiones legales con Lluís Gallardo, de la Associació Catalana Contra la Contaminación Acústica (A.C.C.C.A.), o el Dr Joan Domènech, especialista en Tinitus del Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona, entre muchos otros.

También se pudo grabar en formato audiovisual una práctica con la aplicación Hush City app, impulsada por Antonella Radichi (TU Berlin) y coordinada por Rosa Maria Alsina Carré (GTM La Salle URL) con el nombre “Hush City Soundwalk a Sant Cugat”; así como la sesión que ofreció Xavier Miralles (director de cine) centrada en los usos del silencio en diferentes películas.

Escuchar y Patrimonio Sonoro

La primera de nuestras aportaciones consistió en la grabación audiovisual de la actividad propuesta junto a Francesc Daumal denominada “Soundalk a cegues” (Soundwalk a ciegas) y sirvió para mostrar con un ejercicio áctivo los diferentes procesos i estrategias que implica el hecho de escuchar el paisaje sonoro que tenemos a nuestro alrededor. Un ejercicio accesible a cualquier persona que quiera hacer unpaseo con el único objetivo de escuchar los sonidos que percibimos en nuestro entorno.

Imatge cedida per Acusticat2020

También se emitió via streaming la presentación de reto nº 4 con el título “ Patrimoni Sonor: entre el soroll i el silenci”. Con la ayuda de Anna Casas (PDI de l’Escola Tècnica Superior del Vallès) y Héctor Orozco (arquitecto y ex-alumno de la ETSAV), y a pesar de la ausencia de Albert Murillo, a quien agradecemos su aportación; asumimos el reto de exponer diferentes formas de escuchar y grabar los sonidos de nuestro entorno que nos gustan y queremos preservar y mantener como Patrimonio Sonoro.

Imatge cedida per Acusticat2020

El congreso ofreció un amplio abanico de perspectivas que muestran el relevante, problemático y conflictivo papel que los sonidos, los ruidos y los silencios tienen en la vida de las personas y también de los animales y de las plantas, como afirma Michel André en su ponencia.

Agradecemos sinceramente a los organizadores de esta edición del congreso que nos hayan invitado a mostrar una perspectiva, la de la ecologia acústica, que intenta analizar tanto el fenómeno físico i su comportamiento en el espacio y el tiempo o su impacto en la salud de las pesonas, como en la percepción que tenemos de los sonidos del entorno y como afectana a nuestra vida personal y colectiva.


Todos los materials están disponibles en la web del congreso.

WLD2020_Sala d’Escola / Sala de Escucha

CATALÀ/ La situació que vivim a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 ens ha portat molts canvis, també a la celebració del Dia Mundial de l’Escola al Convent (WLD). En aquesta edició hem hagut de renunciar la Sala d’Escolta Real (habitualment a la Sala Noble del Convent de Sant Agustí) i ara presentem els treballs arribats fins al dia 17/07 per la nostra Sala d’Escolta Virtual. El fet de rebre només quatre peces ens fa decidir deixar oberta la participació al llarg de tot l’any per recollir més aportacions que afegirem en aquesta Sala d’Escolta segons vagin arribant.

Envia una imatge (jpg), un arxiu de so entre 3 i 20 min. (wav) i un text explicatiu a: exploracionesentornosonoro@gmail.com


CASTELLÀ/ La situación que vivimos como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 nos ha acarreado muchos cambios, también en la celebración del Día Mundial de la Escucha en el Convent (WLD). En esta edición hemos tenido que renunciar a la Sala de Escucha Real (habitualmente en la Sala Noble del Convent de Sant Agustí) y ahora presentamos los trabajos llegado hasta el 17/07 para nuestra Sala de Escucha Virtual. El hecho de recibir únicamente cuatro piezas nos lleva a dejar abierta la participación a lo largo del año para recoger más aportaciones que añadaremos en esta Sala de Escucha según vayan llegando.

Envía una imagen (jpg) un archivo de audio de 3 a 20 min. (wav) y un texto explicativo a: exploracionesentornosonoro@gmail.com

————————————————————————————————————

SALA D’ESCOLTA // SALA DE ESCUCHA

1.- “Despertars a casa del pare” de Nàdia Toldà
Fragment del camp col.lectiu quan comença a despuntar el dia a la casa del meu pare situada a la falda del Montsianell.

2.-“El Bosc darrera l’Hospital” de Víctor Riera.

Després d’uns dies de calma, l’hospital torna a rebre nous pacients infectats pel virus. Aliè a tot plegat, el bosc del darrera es prepara per l’arribada de les primeres gotes de pluja del capvespre…

3.- “La Puntual: un camp sonor col·lectiu” de Pedro Montesinos.

Català: La Puntual és un d’aquells espais d’intersecció de carrers (Princesa, Tantarantana, del Rec, Assaonadors, d’Allada Vermell) on es poden sentir i escoltar infinitat de sons de la gent que va i ve en totes direccions i trajectòries amb més o menys anys, preses, companyia o càrrega; a peu, skate, patí elèctric, bicicleta, moto o cotxe; escoltant música, rient, xerrant (en diferents idiomes), xiulant, cantant, cridant, plorant o en silenci, amb bosses, claus, maletes o mascotes; sabates de taló, xancles, sandàlies, calçat esportiu o botes. 

Així, amb sons subtils i més intensos, propers i llunyans, greus, aguts, brillants, secs, intermitents, puntuals, continus…; en pocs minuts es va teixint un paisatge sonor incessant i fluctuant on tots els sons tenen el seu espai i conviuen amb la resta de sons i amb el silenci. Un camp col·lectiu, compartit i construït cada dia, on ens trobem i ens relacionem uns i altres i que ens defineix i ens identifica (o no) com a persona i com a societat.

Castellano (La Puntual: un campo sonoro colectivo): La plaza de La Puntual es uno de esos espacios de intersección de calles (Princesa, Tantarantana, del Rec, Assaonadors, d’Allada Vermell) donde se pueden escuchar infinidad de sonidos de la gente que va y viene en todas direcciones y trayectorias con más o menos años, prisas, compañía o carga, a pie, en skate, patín eléctrico, bicicleta, moto o coche; escuchando música, riendo, charlando o hablando por teléfono (en varios idiomas), silbando, cantando, llorando o en silencio; con bolsas, llaves, maletas o mascotas; en zapatos de tacón, chanclas, sandalias, calzado deportivo o botas.

Así, con sonidos sutiles y más intensos, cercanos y distantes, graves, agudos, brillantes, secos, intermitentes, puntuales, contínuos…; en pocos minutos se va tejiendo un paisaje sonoro incesante y fluctuante donde todos los sonidos tienen su espacio y conviven con el resto de sonidos y con el silencio. Un campo colectivo, compartido y construido cada día, donde nos encontramos y nos relacionamos unos y otros, que nos define y nos identifica (o no) como persona y como sociedad.

4.-“Bus Línia B25” de Nàdia Toldà.

Fragment del camp humà col.lectiu dins de l’autobús urbà B25 durant el recorregut del barri de Poblenou a Badalona passant per Sant Adrià del Besòs.

5.- “Dentro de la Catedral” de Shak Benavides.

Un paseo al interior de la Catedral de Barcelona, también llamada la Seu o Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Entro en busca de silencio sepulcral, sagrado, pero debido a la popularidad del lugar, el turismo conforma parte de los sonidos en el registro, en el ir y venir por el espacio. Aún así, son bien recibidas esas intervenciones, ya que esculpen la presencia de la reverberación bajo esas bóvedas góticas.

VI Dia Mundial de l’Escolta al Convent

WLD2020

CATALÀ (Castellano debajo)

Un any més (i ja són sis), tot i les dificultats que estem vivint en aquests temps, el Grup d’Exploracions de l’Entorn Sonor (G.E.E.S), s’afegeix, de la mà del Centre Cívic Convent de Sant Agustí, a la convocatòria d’esdeveniment global que el World Listening Project ha llançat els últims 10 anys amb motiu del Dia Mundial de l’Escolta (World Listening Day). En aquesta edició el lema que inspira la crida, proposat per la vicepresidenta del Wild Sanctuary, Katherin Krause, porta per títol “The Collective field” (“El camp col·lectiu”).

Amb aquest tema, volem proposar una trobada a l’aire lliure (així podrem mantenir les distàncies de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries) per reflexionar sobre el que implica aquesta idea del “Camp Col·lectiu”. També tindrem temps per fer un petit exercici de Soundwalk que ens ajudarà a identificar i caracteritzar el que podem entendre per camp col·lectiu amb relació als sons i el paisatge sonor.

I també com cada any, us convoquem perquè ens envieu enregistraments de camp relacionats, d’una manera o altra, amb el tema d’aquest any per tornar a presentar la Sala d’Escolta Virtual, ja que la Sala d’Escolta Real (que sempre hem fet a la Sala Noble del Convent de Sant Agustí) no és recomanable en aquestes circumstàncies.

Així, envia’ns un enregistrament o composició de 3 a 15 minuts (.wav), una imatge (.JPG) i un text breu explicant la teva peça, abans del 17 de juliol a: exploracionesentornosonoro@gmail.com  i ens ajudaràs a celebrar l’escolta i l’enregistrament de camp en aquest esdeveniment de la comunitat global.

Data: Dijous 16 de juliol 19:00h.

Lloc: Barcelona. Plaça de l’Acadèmia (accés al claustre).


WLD2020

CASTELLANO

Un año más (y ya son seis), a pesar de las dificultades que estamos viviendo en estos tiempos, el Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro (G.E.E.S.), se une, de la mano del Centro Cívico Convent de Sant Agustí, a la convocatoria de evento global que el World Listening Project ha lanzado en los últimos diez años con motivo del  Dia Mundial de la Escucha (World Listening Day). En esta edición el lema que inspira la llamada, propuesto por la vicepresidenta del Wild Sanctuary, Katherin Krause, lleva por título “The Collective field” (“El campo colectivo”).

Con este tema, queremos convocar un encuentro al aire libre (así podremos mantener las distancias de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias) para reflexionar sobre lo que implica esta idea del “Campo Colectivo”. También tendremos tiempo para hacer un pequeño ejercicio de Soundwalk que nos ayudará a identificar y caracterizar lo que podemos entender por campo colectivo en relación a los sonidos y los paisaje sonoro.

Y también como cada año, os convocamos para que nos enviéis grabaciones de campo relacioadas, de una u otra manera, con el tema de este año para volver a presentar la Sala de Escucha Virtual, ya que la Sala de Escucha Real (que siempre hemos hecho en la Sala Noble del Convent de Sant Agustí) no es recomendable en estas circunstancias.

Así, envíanos una grabación o composición de 3 a 15 miutos (.wav), una imagen (JPG) y un texto breve explicando tu pieza, antes del 17 de julio a: exploracionesentornosonoro@gmail.com y nos ayudarás a celebrar la escucha y las grabaciones de campo en este acontecimiento de la comunidad global.

Fecha: Jueves 16 de julio. 19:00 h

Lloc: Barcelona, Plaça de l’Acadèmia (accés al claustre).

 

Dia Internacional per la Sensibilització envers el Soroll/Día Internacional de sensibilización frente al Ruido

20190922_124958.jpg(Imatge: Dia Sense Cotxes 22-09-2019)

CATALÀ/Castellano más abajo

Les activitats relacionades amb el Dia Internacional de Sensibilització envers el Soroll, previst pel 29 d’abril, en aquest Any Internacional del So, han estat fulminades de les agendes (ajornades unes i anul·lades altres) per la declaració de l’estat d’alarma i la paràlisi de l’activitat social i econòmica que ha comportat. Entre les ajornades, el Congrés d’Acústica de Catalunya, Acusticat2020, traslladat al 14 i 15 d’octubre, on el G.E.E.S. tenia previst participar amb les aportacions de l’Albert Murillo (www.espaciosonante.com) i l’Anna Casas (professora associada d’arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès) per abordar el repte d’anar des dels sons positius fins al Patrimoni Sonor. També havíem preparat una proposta de passejada d’escolta fent tàndem amb Francesc Daumal (Professor emèrit de la UPC) .

I es produeix el fet que aquesta mateixa paràlisi ofereix, tot i que a contracor, una oportunitat única per contemplar, mesurar, escoltar i analitzar en condiciones immillorables el soroll ambiental i la contaminació acústica dels nostres paisatges sonors. Aquesta variable i lliscosa combinació de sons, sorolls i silencis que s’estén al nostre voltant de manera permanent, amb conseqüències directes sobre la salut i la manera de relacionar-nos entre les persones i amb l‘entorn.

Perquè en els dies de confinament, i especialment durant la paralització de l’activitat econòmica (excepte serveis bàsics i el sistema sociosanitari), qualsevol persona va poder experimentar, i encara que en menor mesura segueix experimentant, una reducció de la contaminació acústica sense precedents (1). Mai abans s’havia pres una decisió d’aquesta natura i ningú podia imaginar una reducció del soroll ambiental com la que hem viscut, i seguim vivint; ni tan sols amb vocació experimental. I ara, aquest element contaminant que emet el trànsit rodat, el ferrocarril, els avions, la indústria i l’oci nocturn, al qual l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) li atribueix uns perjudicis directes sobre la salut (2)(3); s’ha reudït de manera dràstica d’un dia per l’altre i en molts indrets sembla desaparegut.

Amb la terminologia que va introduir Raymon Murray Schafer hem passat d’un paisatge sonor de baixa fidelitat (low-fi) a un d’alta fidelitat (high-fi); i la diferència és evident per a tothom. El compositor i investigador canadenc, seguint les teories de la psicologia de la percepció de la Gestalt, assenyala que la nostra oïda diferencia entre un senyal (figura) en un fons (camp). I què passa quan aquest soroll ambiental desapareix?. Seguint l’exposició d’aquest autor, quan el fons (o camp) és molt sorollós, els  senyals que apareixen sobre aquest fons no s’escolten de forma nítida o simplement no s’escolten, emmascarats pels sorolls. És com el traç sobre un llenç: al llenç amb fons gris (més o menys fosc), el traç es percep de forma més imprecisa i inclús desapareixen els més suaus, el que, a més, impedeix reconèixer una perspectiva amb profunditat i riquesa de matisos. Per això ara, sobre un fons blanc (o gris més o menys clar), els sons apareixen i ens reclamen una atenció que amb un fons sorollós ni se’ns reclama, ni concedim.

En aquest entorn d’alta fidelitat és en el qual ens submergim quan obrim les nostres finestres per sentir i escoltar tot allò que abans apareixia brut, emmascarat i difuminat, remot. I ens enfrontem amb un paisatge en el qual s’aprecien, millor que mai abans, un equilibri diferent entre sons, sorolls i silencis per explorar i reconèixer. Un entorn sonor que, sense massa interès, habitualment maltractem entre unes i altres.

I ara percebem un paisatge sonor (4) al qual, una vegada eliminat el soroll del trànsit, la indústria i l’oci nocturn, són uns altres sons els que capten la nostra atenció i se’ns presenten de manera més intensa i sol·lícita. I així, sentim, escoltem, contemplem i ens delectem amb sons agradables, com el dels ocells (una descoberta generalitzada), el de la pluja en caure, el de les fulles d’arbres i plantes agitades o arrossegades pel vent, inclús alguna campana llunyana que abans ni s’escolava. I sobretot, aquest silenci que quasi es pot tocar i que havíem oblidat. També però, ens desagrada, ens irrita o ens sobresalta la rentadora o l’aspiradora d’alguna casa propera, la música inoportuna d’una finestra pròxima; per no dir de les obres de construcció que ara estenen les seves arrossegades, friccions, cops, xiulets i crits  molt més enllà.

Uns i altres donen forma als nostres paisatges sonors quotidians, habitualment amagats darrere de la contaminació acústica i l’escolta planera i de proximitat que practiquem. I uns i altres il·lustren, mostren i assenyalen la manera com ens relacionem entre nosaltres i amb l’entorn. Així, som les persones les que tenim la possibilitat i l’obligació de modificar els hàbits els costums i les pràctiques més sorolloses, tant personals com socials, en el legítim anhel de millorar el malmès i desatès entorn sonor en el qual vivim dia a dia.

Un objectiu, el d’atendre al paisatge sonor, que es pot assolir  si entre unes i altres, adoptem una posició proactiva que promogui i estimuli la consciència i la responsabilitat personal (e interpersonal) que evita sorolls innecessaris i dialoga amb qui fa sorolls molestos; sense deixar de reclamar una protecció efectiva de la inviolabilitat del domicili, del dret al descans i la salut; com el de fer soroll en el lloc i el moment que estigui previst. Aspectes aquests que tenen a veure amb decisions personals, com també amb la cosa pública. Aquesta altra dimensió col·lectiva i social (cultural, econòmica i política) que es concreta en forma d’una normativa ben articulada, una reglamentació precisa, una labor d’inspecció efectiva i uns procediments sancionadores àgils; que tinguin en compte el conjunt de la ciutadania, amb les seves majories i la seva diversitat de minories.

Una labor, individual i col·lectiva, tan necessària com desatesa que ens hauria de permetre identificar i calibrar (amb mesuraments i amb la percepció de les persones) les particularitats d’un fenomen com el d’exposició al soroll i el paper d’aquest en les nostres vides quotidianes. Per aquest motiu, i per les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem amb relació al soroll, aquests dies de confinament i paralització ens ofereixen una oportunitat única que ens convida a reflexionar, practicar, intercanviar, experimentar, conèixer i molt especialment a gaudir de l’enriquidora experiència que es pot extreure de la possibilitat de sentir i de l’exercici conscient d’escoltar el nostre entorn sonor.

 1. Informe Contaminació Acústica en Confinament (Barcelona 04/2020 Català): https://drive.google.com/file/d/108J6Q0KhTEe1BSTYp4IMb1BorpZVU4PF/view?usp=sharing
 2. Guia OMS (English): http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2018/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
 3. Informe de previsiones AEMA:  https://www.eea.europa.eu/es/highlights/previsiones-de-aumento-del-numero
 4. IYS2020 Soundscape (English): https://sound2020.org/society/soundscapes/

Altres documents:

AEMA.- Sobre el suido:

https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise

Entrevist a Eulalia Peris, la experta de la Agencia Europea de Medio Ambiente:

https://www.eea.europa.eu/es/articles/la-contaminacion-acustica-es-un

Altres ellaços:

Mapa Soroll Barcelona:

https://connecta.bcn.cat/connecta-catalog-web/component/map

Tecniacústica2018 (datos 2017 Barcelona)

http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Cadiz18/AAM-1_006.pdf

Visor de  Mapes de Soroll de Catalunya (aglomeracions):

http://sig.gencat.cat/visors/soroll.html

Mapes de Capacitat Acústica: http://sig.gencat.cat/visors/capacitat_acustica.html

Hashtags: #SONSBALCÓ #INAD2020

Coleccions d’enregistraments de camp realitzades durant el coronavirus:

CAST/

20190922_124958.jpg

Las actividades relacionadas con el Día Internacional de Sensibilización frente al Ruido, previsto para el miércoles 29/04, en este Año Internacional de Sonido, han quedado fulminadas de las agendas (aplazadas unas y canceladas otras) por la declaración de estado de alarma y la parálisis de la actividad social y económica que ha conllevado. Entre las aplazadas, el Congreso de Acústica de Catalunya, Acusticat2020, trasladado al 14 y 15 de octubre, en el que el GEES tenía previsto participar con las aportaciones de Albert Murillo (www.espaciosonante.com) y Anna Casas (profesora asociada de l’Escola Superior d’Arquitectura del Vallés) para abordar el reto desde los sonidos positivos hasta el Patrimonio Sonoro. También teníamos preparado una propuesta de paseo de escucha en tándem con Francesc Daumal (profesor enérito de la UPC).

Y se produce la coincidencia de que esa misma parálisis ofrece, cierto es que a contrapié, una oportunidad única para contemplar, medir, escuchar y analizar en condiciones inmejorables el ruido ambiental, la contaminación acústica de nuestros paisajes sonoros. Esa variable y escurridiza combinación de sonidos, ruidos y silencios que se extiende a nuestro alrededor de manera permanente, con consecuencias directas sobre la salud y la manera de relacionarnos entre las personas y con el entorno.

Porque en los días de confinamiento, y especialmente durante la paralización de la actividad económica (excepto servicios básicos y el sistema sociosanitario), cualquier persona pudo experimentar, y aunque en menor medida sigue experimentando, una reducción de la contaminación acústica sin precedentes (1). Nunca antes se había tomado una decisión de esta naturaleza y nadie podía ni imaginarse una reducción del ruido ambiental como la que vivimos, y seguimos viviendo; ni siquiera con vocación experimental. Y ahora, ese elemento contaminante que emiten el tráfico rodado, el ferrocarril, los aviones, la industria y ocio nocturno, al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea del Medioambiente (AEMA) le atribuye unos perjuicios directos sobre la salud (2) (3); se ha reducido de manera dràstica de un plumazo y en muchos sitios parece desaparecido.

En la terminología que acuñó Raymon Murray Schafer hemos pasado de un paisaje sonoro de baja fidelidad (low-fi) a uno de alta fidelidad (high-fi); y la diferencia resulta evidente para cualquiera. El compositor e investigador canadiense, siguiendo las teorías de la psicología de la percepción de la Gestalt, señala que nuestro oído diferencia entre una señal (figura) en un fondo (campo). ¿Y qué ocurre cuándo ese ruido ambiental desaparece?. Siguiendo la exposición de este ator, cuando el fondo (o campo) es muy ruidoso, la señales que aparecen sobre ese fondo no se escuchan de forma nítida o simplemente no se escuchan, enmascaradas por el ruido. Es como el trazo sobre un lienzo: en el lienzo con fondo gris (más o menos oscuro), el trazo se percibe de forma más imprecisa e incluso desaparecen los más suaves, lo que, además, impide reconocer una perspectiva con mayor profundidad y riqueza de matices. Por eso ahora, sobre un fondo blanco (o gris claro), los sonidos aparecen y nos reclaman una atención que con un fondo ruidos ni nos reclama, ni concedemos.

En ese entorno de alta fidelidad es en el que nos sumergimos cuando abrimos nuestras ventanas para oír y escuchar todo lo que antes aparecía sucio, enmascarado y difuminado, remoto. Y nos enfrentamos a un paisaje sonoro en el que se aprecia, mejor que nunca antes, un equilibrio diferente entre sonidos, ruidos y silencios por explorar y reconocer. Un entorno sonoro, que, sin demasiado interés, habitualmente maltratamos entre unas y otros.

Y ahora percibimos un paisaje sonoro (4) en el que, una vez eliminado el ruido del tráfico, la industria y el ocio nocturno, son otros sonidos los que captan nuestra atención y se nos presentan de manera más intensa y solícita. Y así, oímos, escuchamos, contemplamos y nos deleitamos con sonidos agradables, como el de los pájaros (un descubrimiento generalizado), el de la lluvia al caer, el de las hojas de árboles y plantas agitadas o arrastradas por el viento, incluso alguna campana lejana que antes ni se escuchaba. Y sobre todo, ese silencio que casi se puede tocar y que habíamos olvidado.

Pero también nos disgusta, nos irrita o nos sobresalta la lavadora o el aspirador de alguna casa cercana, la música inoportuna de una ventana próxima; por no hablar de las obras de construcción que ahora extienden sus arrastres, fricciones, golpes, pitidos y gritos mucho más allá.

Unos y otros, dan forma a nuestros paisajes sonoros cotidianos, habitualmente escondidos detrás de la contaminación acústica y de la escucha plana y de proximidad que practicamos. Y unos y otros ilustran, muestran y señalan la manera como nos relacionamos las personas entre nosotras y con el medio. Así, somos las personas quienes tenemos la posibilidad y la obligación de modificar los hábitos, las costumbres y las prácticas más ruidosas, tanto personales como sociales, en el legítimo anhelo de mejorar el maltrecho y desatendido entorno sonoro en el que vivimos día a día..

Un objetivo, el de atender al paisaje sonoro, que se puede alcanzar si entre unas y otros, adoptamos una posición proactiva que promueva y estimule la conciencia y la responsabilidad personal (e interpersonal) que evita ruidos innecesarios y dialoga con quien hace ruidos molestos; sin dejar de reclamar una protección efectiva de la inviolabilidad del domicilio, del derecho al descanso y la salud; como el de hacer ruido en el lugar y el momento que esté previsto. Aspectos éstos que tienen que ver con decisiones personales, pero también con la cosa pública. Esa otra dimensión colectiva y social (cultural, económica y política) que se concreta en forma de una normativa bien articulada, una reglamentación precisa, una labor de inspección efectiva y unos procedimientos sancionadores ágiles; que tengan en cuenta al conjunto de la ciudadanía, con sus mayorías y su diversidad de minorías.

Una labor, individual y colectiva, tan necesaria como desatendida que nos debería permitir identificar y calibrar (con mediciones precisas y con la percepción de las personas) las particularidades de un fenómeno como el de la exposición al ruido y el papel de éste en nuestras vidas cotidianas. Por ese motivo, y por las extraordinarias circunstancias en las que nos encontramos en relación a ese ruido, estos días de confinamiento y paralización ofrecen una oportunidad única que nos invita a experimentar, conocer, analizar, reflexionar, debatir, imaginar y muy especialmente, disfrutar de la enriquecedora experiencia que puede derivarse de la posibilidad de oír y el ejercicio consciente de escuchar nuestro entorno sonoro.

 

Sala d’Escolta/Sala de Escucha/Listening Room

Aqueste són les peces enviades a la convocatoria amb motiu del Dia Mundial de l’Escolta

Estas son las piezas enviadas a la convocatria con motivo del Día Mundial de la Escucha.

1.- Contando relámpagos. Susana López aka Susan Drone

susana-lopez-contandorelampagos

Grabaciones de campo transformadas, sintetizadores humanizados y voces sintetizadas. Capas densas de sonidos que evolucionan lentamente. Trance induciendo paisajes sonoros.

Utilizo técnicas de bucle en capas, estiramiento de tiempo extremo y granulación en SuperCollider.

Empleo instrumentos creados con objetos encontrados, como resortes, y amplificados con micros de contacto.

También trabajo con capas de armónicos vocales transformados con síntesis granular, en un intento de crear estados hipnagógicos.

 

2.- Minho. Juanjo Palacios

Minho_JuanjoPalacios

Grabación realizada en la desembocadura del río Minho (orilla portuguesa). Un lugar con un paisaje sonoro muy condicionado por el estado de la marea.

 

3.- Cinta territorial. Pedro Montesinos

Cinta Territorial

Al passeig Joan de Borbó es poden escoltar una barreja de sons de trànsit, del turisme i els venedors ambulants. Al llarg del matí, les estirades y talls de la cinta adhesiva que es fa servir per fixar a terra les teles ornamentals que ofereixen als turistes, son protagonistes en un entorn on bicicletes, rickshaws, caminants, ocells… conviden a reflexionar sobre els usos dels espais públics.

 

4.- Nebulosa. Albert Negredo

Imprimir

So atmosféric inspirat i realitzat per l’augment de l’imperceptible.

 

5.- Sonidos de hipoderma. Andrea Jarales

wld_andrea_jarales

Registro del paisaje sonoro de la intersección de las carreteras Ma-30 y Ma-13A en la isla de Mallorca.

 

6.- Study for the waves. Julian Scordato

Study for the waves

Study for the waves” is a generative soundscape based on recordings made in specific maritime environments. The materials collected constitute a narrative substratum of the work, which emerges with different degrees of transparency according to an algorithm operating in realtime. Without claiming to define the identity of a place, the enigma is preserved through a counterpoint in which matter and appearance provide an ambiguous reference, or a principle for the finding of a symbol in one’s own memory.

 

7- Deep Society. Estefanía Aimar

DeepSociety

Paisaje sonoro del interior de la Planta Baja de un edificio de Barcelona.

 

8.-  Desedimentation stereo. Robin meeker-cummings

DesedimentationSEV

Esta pieza se centra en la yuxtaposición de temporalidades, sonidoscortos y largos. La similitud en las identidades de un sonido si se prolonga en el tiempo o se procesa mediante síntesis granular. El nombre de la pieza llama a las muestras que se utilizan, pero también al procesamiento de estos sonidos.

 

Gràcies per les vostres aportacions !!

Gracias por vuestras aportaciones !!

Thanks for your inputs !!

[Convocatòria]_Recorregut Audio Sensible / Punt d’Oïda a la Plaça de Sant Agustí Vell

CAT/ (CAST, FR, ENG baix)

60469015_10157126643969323_2298223574021832704_n

Suggerit per Gilles Malatray (Desartsonnants), farem un Recorregut Audio Sensible (RAS) per diferents racons del barri de La Ribera / Sant Pere. Tancarem l’activitat inaugurant un Punt d’Oïda a la Plaça de Sant Agustí Vell.

RASPdO

Ens trobem divendres 28/06, a les 18:30, a la Plaça de Joan Capri

CAST/
Sugerido por Gilles Malatray (Desartsonnants), haremos un Recorrido Audio Sensible (RAS) por diferentes rincones del barrio de La Ribera / Sant Pere. Finalizaremos la actividad con la inauguración de un Punto de Oído en la Plaza Sant Agustí Vell.

Nos encontramos el viernes 28/06 a las 18:30 en la Plaça de Joan Capri

FR/
Suggéré par Gilles Malatray (Desartsonnantes), on fera un Parcour Audio Sensible (PAS)
par differenets coins du quartier deLa Ribera/Sant Pere. On finira l’activitée avec l’inauguration d’un Point d’Oïe à la Plaça de Sant Agustí Vell

Rendez-vous vendredi 28/06, à 18:30, à Plaça de Joan Capri

ENG/
Suggested by Gilles Malatray (Desartsonnantes), will make an Audio Sensible Walk (ASW) in different corners of La Ribera/Sant Pere neighborhood. Will finish the activity inaugurating a Point of Earing at Plaça de Sant Agustí Vell.

See you friday 28/06 at 18:30 in Plaça de Joan Capri

V Dia Mundial de l’Escolta al Convent / V Día Mundial de la Escucha en el Convent

wld19draft

(CATALÀ. Castellano abajo)

Amb motiu d’una nova edició del World Listening Day (Dia Mundial de l’Escolta), el Grup d’Exploracions de l’Entorn Sonor (G.E.E.S.) organitza en el C.C. Convent de Sant Agustí diferents activitats relacionades amb l’escolta i l’enregistrament dels sons que ens envolten cada dia. El tema d’aquest anys es “Listening whith…” (Escoltant amb…) creat per la artista internacional Annea Lockwood

Listening with …

listening with the neighborhood

at midnight, and again at dawn.

Listening with an awareness that all around you are other life-forms simultaneously listening and sensing with you – plant roots, owls, cicadas, voles – mutually intertwined within the web of vibrations which animate and surround our planet.

(Escoltant amb… Escoltant amb el barri a mijanit  i de nou a l’alba. Escoltant amb una consciència de que tot al teu voltant son formes de vida simultáneament escoltant i sentint amb tu – arrels de plantes, mussols, cigales, talps- mutuament entrellaçats en una xarxa de vibracions que anima i envolta el nostre planeta).

Amb aquesta proposta, el G.E.E.S. us convida, al matí, a una Passejada d’Escolta pels voltants del Convent de Sant Agustí. Com cada any, tornem a fer la Convocatoria d’enregistraments i altres trevalls relacionats d’una o altra manera amb el tema proposat per Annea Lockwood. Les peces enviades les escoltarem, ja a la tarda, a la nostra Sala d’Escolta Real i, a partir de l’endemà, a la Sala d’Escolta Virtual (al nostre blog). Tindrem una Taula Oberta per parlar dels diferents aspectes relacionats amb l’escolta i l’enregisrament de camp o de la importancia del so en les nostres vides quotiduanes. Finalitzarem la jornada amb Actuacions de diferents artistes per confirmar.

Si vols que el teu material faci part de la nostra Sala d’Escolta, només has d’enviarnos una peça d’àudio (.wav, 44.1 Hz/16 bit) de no més de 15 minuts de duració, una imatge (.jpg) i un petit text explicatiu de la peça, abans del 14 de juliol, al nostre mail exploracionesentornosonoro@gmail.com

Programa

Matí:

 • 10-12 h Passejada d’Escolta

Tarda:

 • 16:30-18:00 Sala d’Escolta,
 • 18:00-19:00 Taula Oberta,
 • 19:00-20:30 Actuacions

(CASTELLANO)

Con motivo de una nueva edición del  World Listening Day (Día Mundial de la Escucha), el Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro organiza en el C.C. Convent de Sant Agustí diferentes actividades relacionadas con la escucha y la grabación de los sonidos que nos rodean cada día. El tema de este año es Listening whith… (Escucha con…) crado por la artista internacional Annea Lockwood

Listening with …

listening with the neighborhood

at midnight, and again at dawn.

Listening with an awareness that all around you are other life-forms simultaneously listening and sensing with you – plant roots, owls, cicadas, voles – mutually intertwined within the web of vibrations which animate and surround our planet.

(Escuchando con… Escuchando con  el barrio a medianoche, y otra vez al alba. Escuchar con una conciencia de que todo a tu alrededor son formas de vida simultáneamente escuchando y sintiendo contigo – raices de planta, búhos, cigarras, topillos- mutuamente entrelazados en una red de vibraciones que anima i envuelve nuestro planeta).

Con esta propuesta, el G.E.E.S. os invita, por la mañana, a un Paseo de Escucha por la inmediaciones del Convent de Sant Agustí. Como cada año, volvemos a lanzar la Convocatoria de grabaciones y trabajos relacionados de una u otra manera con el tema propuesto por Annea Lockwood. Las piezas enviadas las escucharemos, ya por la tarde, en nuestra Sala de Escucha Real y, desde el día siguiente, en nuestra Sala de Escucha Virtual (en nuestro blog). Tendremos una Mesa Abierta para hablar de los diferentes aspectos relacionados con la escucha y la grabación de campo o de la importancia del sonido en nuestras vidas cotidianas. Finalizaremos la jornada con Actuaciones de diferentes atistas por confirmar.

Si quieres que tu material forme parte de nuestra Lista de Reproducció, simplemente nos tienes que enviar una pieza de audio (.wav, 44.1 Hz/16 bit) de no más de 15 minutos de duración, una imagen (.jpg) y un pequeño texto explicativo de la pieza, antes del 14 de julio, a nuestro mail exploracionesentornosonoro@gmail.com

Programa

Mañana:

 • 10-12 h Paseo de Escucha

Tarda:

 • 16:30-18:00 Sala de Escucha
 • 18:00-19:00 Mesa Abierta
 • 19:00-20:30 Actuaciones

Convocatòria_Recorregut Audio Sensible / Punt d’Oïda a la Plaça de Sant Agustí Vell

CAT/ (CAST, FR, ENG baix)

60469015_10157126643969323_2298223574021832704_n

Suggerit per Gilles Malatray (Desartsonnants), farem un Recorregut Audio Sensible (RAS) per diferents racons del barri de La Ribera / Sant Pere. Tancarem l’activitat inaugurant un Punt d’Oïda a la Plaça de Sant Agustí Vell.

RASPdO

Ens trobem divendres 24, a les 18:30, a la Plaça de Joan Capri

CAST/
Sugerido por Gilles Malatray (Desartsonnants), haremos un Recorrido Audio Sensible (RAS) por diferentes rincones del barrio de La Ribera / Sant Pere. Finalizaremos la actividad con la inauguración de un Punto de Oído en la Plaza Sant Agustí Vell.

Nos encontramos el viernes 24 a las 18:30 en la Plaça de Joan Capri

FR/
Suggéré par Gilles Malatray (Desartsonnantes), on fera un Parcour Audio Sensible (PAS)
par differenets coins du quartier deLa Ribera/Sant Pere. On finira l’activitée avec l’inauguration d’un Point d’Oïe à la Plaça de Sant Agustí Vell

Rendez-vous vendredi 24, à 18:30, à Plaça de Joan Capri

ENG/
Suggested by Gilles Malatray (Desartsonnantes), will make an Audio Sensible Travel (AST) in different cornes of La Ribera/Sant Pere neighborhood. Will finish the activity inaugurating a Point of Earing at Plaça de Sant Agustí Vell.

See you friday 24 at 18:30 in Plaça de Joan Capri

[Crónica/Crónica] La Mercè Respira (i Escolta)/ La Mercè Respira (y Escucha)

TodoDSCLa darrera edició del Dia Sense Cotxes ens va oferir l’oportunitat d’explorar una avinguda com la Via Laietana sense trànsit. Un entorn que habitualment suporta una pressió sonora molt important com a conseqüència del constant i en molts moments congestionat trànsit de vehicles de motor: ciclomotors, motocicletes, cotxes, furgonetes, camions, i autobusos. Concretament al Mapa de Soroll s’assenyala que en el període diürn (07 a.m. fins a les 21 h) el nivell d’exposició és de 75-80 dB(A), un resultat que coincideix tant a la campanya del 209 coma la de 2012 (encara no hi són disponibles dades més recents).

mapa-sorollAmb aquesta intenció, Iago, David i Pedro ens vàrem trobar al matí per una sessió d’escolta i enregistrament de camp del qual esperàvem que fos una Via Laietana pacífica i sense sorolls. Ben d’hora però, ens vàrem adonar que el soroll dels motors de cotxes i altres vehicles a motor havien desaparegut, malgrat el qual la presència de música i veus amplificades omplien el tram baix del carrer. Entre la plaça d’Antoni Maura i el Passeig d’Isabel II, diferents activitats relacionades amb la mobilitat sostenible es desenvolupaven com a part de la convocatòria.

El matí era assolellat amb algun núvol dispers i feia poc vent, el que ens va permetre realitzar els enregistraments sense problemes climatològics. A més, ens havíem citat a les 10 h, amb el temps suficient per tractar d’explorar i capturar sense presses els sons que acompanyen aquesta activitat. Així, vam fer una primera passejada per reconèixer el terreny abans d’iniciar els enregistraments pròpiament.

Aquesta primera passejada ens va permetre, entre altres coses, identificar quin era la font de so més potent en totes les que hi eren en aquell moment funcionant amb la finalitat de calibrar el nivell de sensibilitat dels nostres dispositius enregistradors (una Zoom H4n en el meu cas) i així evitar saturacions en el moment de passar al costat d’aquella font. I ho vàrem fer en pocs minuts, abans d’anar cap a la part alta del carrer per iniciar des d’allà una passejada en direcció al mar.

 

img_20180922_113639En els primers instants de l’enregistrament, a l’altura del Carrer Comtal, s’aprecia un entorn bastant tranquil, al qual les veus de les persones s’aprecien amb bastant definició malgrat la distància. En avançar es pot escoltar una dona que anima a córrer al seu fill que espenta el carro que s’allunya entre veus de persones de diferents edats i fins de diferents idiomes que es creuen al carrer.

(01:59) Una motocicleta puja lentament a la meva esquerra. Darrere la seva estela apareix una veu amplificada a la distància que amb molt calma sembla donar indicacions entre els suaus sorolls del pas de bicicletes, veus i fins a alguna dringadissa de culleres, tasses, plats… d’alguns restaurants propers.

img_20180922_113627

A l’altura de la Caixa d’Enginyers (02:38), el tancament d’un portal s’aprecia amb claredat i fins al subtil i furtiu grall d’un corb sembla colar-se entre passes, veus o les indicacions amplificades que guanyen presència.

(03:05) Una música de xaranga s’escolta al fons, per darrere de la veu amplificada que insisteix: “relaxar”. Les veus de la gent que creuo, les dringadisses, culleres, tasses i plats apareixen i s’esvaeixen quan m’apropo i m’allunyo d’algun restaurant o cafeteria… Amb la música de fons i la veu més pròxima, alguna maleta, algun patí i fins a un cotxe a molt baixa velocitat s’identifiquen.

(05:20) La veu femenina, jove i amplificada es va fent més i més evident mentre m’aproximo a la plaça d’Antoni Maura. img_20180922_113412-1Quan arribo a aquest punt, a més de la primera de les activitats que ofereix aquest Dia Sense Cotxes (Ioga al carrer), del costat dret va apareixent els sons tradicionals d’un acte que es prepara a la plaça de la Catedral i que es barregen amb les indicacions als participants a la sessió de Ioga. A més, la veu que dóna les img_20180922_113338.jpgindiccions es va veient envoltada, si no assetjada, por sons provinents d’altres activitats que es desenvolupen més a sota, en forma d’altres veus amplificades, altres músiques o explosions del globus que decoren aquest entorn.

(07:35) En deixar enrere l’espai de Ioga, s’iniciaven les diferents activitats organitzades i la pressió sonora anava augmentant. Primer, els llits elàstics gairebé no s’aprecien tant pel poc pes dels qui saltaven com pel fet d’estar immerses en el rumor de músiques i les veus amplificades o no. El so de les pilotes de ping-pong són més evidents entre les veus els xiulets, palmades, crits, bicicletes o salutacions.
img_20180922_113213img_20180922_113139img_20180922_113028

Superada aquesta activitat, un grup d’animació de circ amb la seva música i altres activitats tracta d’animar als més petits, sempre barrejant-se amb una veu masculina amplificada que comenta els detalls d’una altra activitat (“tenim bruixes i bruixots”) a mitja distància.

img_20180922_112919(09:57) A l’altura de la plaça de Ramon Berenguer el Gran, una bicicleta accionada per una persona activa un mecanisme que permet fer girar les pales d’una liquadora que serveix per triturar fruita i obtenir un suc de fruita natural sense consumir electricitat. A la plaça, un bon nombre d’hamaques suggereixen la possibilitat de seure de manera relaxada per llegir el diari, els crits amplificats i les músiques de les activitats properes però no conviden a pensar en una estona de relaxació, més aviat tot el contrari. Amb tot, m’endinso en la plaça i m’aturo uns instants per escoltar les explicacions que un guia dóna al seu grup de turistes. Allà, tornen les dringadisses provinents de la terrassa d’un restaurant, entre els crits d’una veu amplificada inintel·ligible per la reverberació del carrer i algun altre so difícil d’identificar.

(12:29) Entre la pasterada de sons, música i la incansable veu de l’animador, les campanes de la Catedral donen l’hora. Amb l’última campanada surto de la plaça i continuo la passejada.

img_20180922_112700Un skate passa a prop meu mentre les veus de qui camina pel carrer es veu ofegada per la proximitat amb els altaveus que no deixen d’escridassar crits d’ànims abans de llançar una carrera en el marc d’una activitat de jocs tradicionals. I tot, sobre un constant fons musical. Aquests sons ràpidament cedeixen el protagonisme a uns altres igualment amplificats de manera que la pressió sonora que es produeix resulta molesta i incòmoda, almenys per mi.

img_20180922_112029-1(15:06) A la plaça de l’Àngel, la zona de skate sorgeix darrere dels jocs tradicionals. La música de ball a un volum considerable acompanya a alguns skaters que fan els seus trucs a la pista que s’ha muntat expressament.

img_20180922_112007-e1552658311122.jpgUna mica més endavant i amb la mateixa música (que emeten uns altaveus que envien so en les quatre direccions) un grup de persones realitzen diferents moviments com si preparessin una coreografia col·lectiva.

(17:25) Continue la passejada i m’allunyo a poc a poc del focus principal de so fins a arribar a una zona més tranquil·la, tot i que es barregen diverses fons sonores empastades.

(18:26) Un compte enrere emergeix d’un fons de sons inidentificables i dona inicia a un insistent crit d’ànims que es veu emmascarat per un altre so metàl·lic i l’udolar d’una sirena que assenyala la intensitat de les pedalades que ajuden a generar energia neta, tot i que sorollosa. Quan qui pedaleja queda extenuat i s’atura, una altra música pren el protagonisme.

img_20180922_111216img_20180922_111316

img_20180922_111528

M’apropo lentament fins que identifico una zona de ball tot i que el so és molt fort i em molesta. M’allunyo. En aquest tram final però, hi ha poca gent i sembla que no és fàcil distanciar-se dels sons que reverberen en les façanes dels edificis. Novament, la veu amplificada de l’animador sorgeix. A aquesta distància resulta inintel·ligible i les veus de les persones que hi ha al carrer van guanyant presència quan passo per zones on la música no és protagonista (mobilitat elèctrica, informació general de TMB).

img_20180922_111156.jpgCap al final del carrer, vaig escoltant les notes d’un piano que, tocat a quatre mans, mira de fer-se un espai entre tots els sons que arriben fins aquí.

img_20180922_111109(23:00) Quan ho deixo enrere, una zona sense activitat (únicament aparcament de bicicletes), ofereix la possibilitat de deixar descansar l’oïda i les bicicletes i les persones que marxen i venen tornen a predominar com a la primera part d’aquesta passejada.

(24:05) En la calma d’aquest entorn s’escolta una sirena distant, el que assenyala la proximitat del trànsit que normalment hauria de sentir-se en aquest punt. Continuo caminant i observo que justament en aquell moment és quan hi haurien de passar els cotxes que baixen i pugen per Via Laietana, mantres la resta de vehicles espera als semàfors.

(24:46) Fins que canvia el semàfor i les motos inicien a la circulació de tota mena de vehicles, com és habitual en aquest encreuament.

Més enllà d’altres consideracions, una conclusió per aquesta jornada es que sembla que la pacificació d’un carrer com la Via Laietana s’associa a la reducció de la contaminació per emissió de gasos i partícules, deixen de banda la contaminació acústica. És interessant i necessari desenvolupar activitats públiques per conscienciar sobre els avantatges d’una reducció del trànsit (o la seva eliminació total). Amb tot, no és convenient oblidar que un dia sense cotxes és també una oportunitat per fer descansar l’oïda (i el cervell, la circulació de la sang, el cor), a més dels pulmons. Per aquest motiu, és igualment interessant i necessari que en futures edicions del Dia Sense Cotxes es tingui en compte que La Mercè Respira i Escolta.

————————————————–

CASTELLANO/

TodoDSCLa última edición del Dia Sense Soroll nos ofreció la oportunidad de explorar una Avenida como La Via Laietana sin tráfico. Un entrono que habitualmente soporta un presión sonora muy importante como sonsecuencia del constante y en momentos congestionado tránsito de vehículos a motor: ciclomotores, motocicletas, coches, furgonetas, camiones, autobuses.

Concretamente en el Mapa de Soroll se señala que durante el periodo diurno (07 a.m. hasta 21h.) el nivel de exposición es de entre 75 y 80 dB (A), un resultado que coincide tanto en la campaña de 2009, como en la de 2012 (todavía no están disponibles datos más recientes).

mapa-soroll

Con esa intención, Iago, David y Pedro nos encontramos por la mañana para una sesión de escucha y grabación de los que esperábamos que fuese una Via Laietana pacificada y sin ruidos. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta que el ruido de motos coches y demás vehículos de motor había desaparecido, pero que la presenica de músicas y voces amplificadas llenaban el tramo bajo de la calle. Entre la Plaza d’Antoni Maura y el Passeig d’Isabel II, diferentes activitadades relacionadas con la movilidad sostenible se desarrollaban como parte de la convocatoria.

La mañana era soleada con alguna nube dispersa y hacía poco viento, lo que nos permitió realizar las grabaciones sin problemas climatológicos. Además, nos citamos a las 10h., con tiempo suficiente para tratar de explorar y capturar sin prisas los sonidos que acompañaban esta actividad. Así que hicimos un primer paseo para reconocer el terreno antes de iniciar las grabaciones propiamente.

Ese paseo nos permitió, entre otras cosas, identificar cual era la fuente de sonido más potente de todas las que había en ese momento en marcha, con el fin de calibrar el nivel de sensibilidad de nuestras grabadoras (una Zoom H4n en mi caso) y así evitar saturaciones en el momento de pasar junto a dicha fuente. Y lo hicimos en pocos minutos, antes de encaminarnos hacia la parte alta de la calle para iniciar desde allí un paseo en dirección al mar.

img_20180922_113639En los primeros instantes de la grabación, a la altura del Carrer Comtal, se aprecia un entorno bastante tranquilo, en el que las voces de las personas se aprecian con bastante definición a pesar de la distanacia. Al  avanzar se puede escuchar una mujer que anima a corretear a su hijo que empuja un carrito que se aleja entre voces de personas de diferentes edades y hasta de diferentes idiomas que se cruzan en la calle.

(01:59) Una motocicleta sube lentamente por mi izquierda. Tras su estela aparece una voz amplificada en la distancia que con mucha calma parece dar indicaciones entre el suave sonido del paso de bicicletas y voces y hasta el tintineo de cucharillas, tazas, platos… de algún restaurante próximo.

img_20180922_113627A la altura de la Caixa d’Enginers (02:38), el cierre de un portal se aprecia con claridad y hasta el sutil y furtivo graznido de un cuervo parece colarse entre pasos, voces o las indicaciones que van ganando presencia.

 

(03:05) Una música de charanga se escucha al fondo, por detrás de la voz amplificada que insiste: “relajar”.  Las voces de la gente que me cruzo, el tintineo de cucharas, tazas y platillos aparece y se desvanece conforme me acerco y me alejo de algún restaurante o cafetería…

Con la música de fondo y la voz algo más próxima, alguna maleta, algún patín y hasta un coche a muy baja velocidad se identifican.

(05:20) La voz femenina, joven y amplificada se va haciendo más evidente mientras sigo acercándome a la plaza de Antoni Maura.

img_20180922_113412-1Cuando alcanzo ese punto, además de la primera actividad que ofrece este Dia Sin Coches (Yoga en la calle), del lado derecho van apareciendo los sonios tradicionales de un acto que se prepara en la Plaza de la Catedral y que se mezclan con las indicaciones a los participantes de la sesión de Ioga. Además, esa voz se va viendo envuelta, cuando no acosada, por los sonidos img_20180922_113338.jpgprovinientes de otras actividades que se desarrollan más abajo, en forma de otras voces amplificadas, otras músicas, explosiones de globos que decoran este entorno.

(07:35) Al superar el espacio de Yoga, se iniciaban las diferentes actividades organizadas y la presión sonora iba aumentando. Primero, las camas elásticas apenas se apreciaban, tanto por el poco peso de quienes saltan como por estar inmersas en el rumor de la música y las voces amplificadas o no. El sonido de las pelotas de ping pong son más evidente entre voces, silbidos, palmas, gritos, bicicletas o saludos.

img_20180922_113213img_20180922_113139img_20180922_113028Superada esta actividad, un grupo de animación circense con su música y otras actividades trata de animar a los más pequeños, siempre mezclándose con una voz masculina amplificada que comenta  los pormenores de otra actividad (“tenim bruixes i bruixots”) algo distante.

img_20180922_112919(09:57) Ya a la altura de la Plaza de Ramon Berenguer el Grande, una bicicleta accionada por una persona activa un mecanismo que permite hacer girar las palas de una licuadora que sirve para triturar fruta y obtener un zumo de fruta natural sin consumir electricidad. En la plaza, un buen número de amacas sugiere la posibilidad de sentarse relajadamente a leer el periódico, pero los gritos amplificados y la música de las actividades próximas no invitan a pensar en un momento de relajación sino más bien todo lo contrario. Con todo me adentro en la plaza y me detengo unos instantes a escuchar las explicaciones que un guía da a un grupo de turistas. Allí, vuelven tintineos provinientes de la terraza de un restaurante, entre los gritos de una voz amplificada ininteligible por la reverberación de la calle y algún otro sonido dificil de identificar.

(12:29) Entre el amasijos de sonidos, música y la incansable voz del animador, las campanas de la Catedral dan la hora. Con la última campanada salgo de la plaza y continuo mi paseo.

img_20180922_112700Un skate pasa junto a mi mientras las voces de quienes caminan por la calle se ven ahogadas por la proximidad con los altavoces que no dejan de proferir gritos de ánimo antes de lanzar una carrera en el marco de una actividad de juegos tradicionales. Y todo, sobre un constante fondo musical. Estos sonidos rápidamente ceden el protagonismo a otros igualmente amplificados de forma que la presión sonora que se produce resulta molesta e incómoda, al menos para mi.

img_20180922_112029-1

(15:06) En la plaza del Angel, la zona de skate le surge tras los juegos tradicionales. La música de baile a un volumen considerable acompaña a algunos skater que hacen sus trucos en la pista que han montado expresamente.

img_20180922_112007-e1552658311122.jpg

Un poco más adelante y con la misma música (que emiten unos altavoces que envían el sonido en las cuatro direcciones) un grupo de personas realiza diferentes movimientos como si preparasen coreografia colectiva.

(17:25) Sigo mi paseo y me alejo poco a poco del foco principal de sonido hasta alcanzar una zona más tranquila aunque se mezclan varias fuentes sonoras empastadas.

(18:26) Una cuenta atrás emerge de un fondo de sonidos inidentificables y da inicio a un insistente grito de ánimo que se ve enmascarado por un sonido metálico y el ulular de una sirena que señala la intensidad de las pedaladas que ayudan a generar energía limpia, aunque ruidosa. Cuando el pedaleador queda extenuado y para, otra música toma el protagonismo.

img_20180922_111216img_20180922_111316

img_20180922_111528

Me acerco lentamente hasta que identifico una zona de baile aunque el sonido está muy fuerte y me molesta. Me alejo. Pero en este tramo final hay poca gente y parece que no es fácil distanciarse de los sonidos que reverberan entre las fchadas de los edificios. Nuevamente la voz amplificada del animador resurge a esta distancia resulta ininteligible y las voces de las personas que hay en la calle van ganando presenica cuando paso por zonas en las que la música no es protagonista (movilitat eléctrica, informació general TMB).

img_20180922_111156.jpgHacia el final de la calle voy escuchando las notas de un piano que tocado a cuatro manos busca hacerse un hueco entre todos los sonidos que llegan hasta aquí.

img_20180922_111109(23:00) Cuando lo supero, una zona sin actividades (únicamente un aparcamiento de bicicletas), ofrece la posibilidad de dejar descansar los oídos y las bicicletas y las personas que van y vienen vuelven a predominar como en la primera parte de este paseo.

(24:05) En la calma de ese entorno se escucha una sirena distante, lo que señala la proximidad del tráfico que normalmente debería ya notarse en este punto. Sigo caminando y observo que justo en este momento es cuando tendrían que pasar los coches que bajan y suben por Vía Laietana, mientras el resto de vehículos espera en los semáforos.

(24:46) Hasta que cambia el semáforo y las motos dan inicio a la circulación de todo tipo de vehículos como es habitual en este cruce.

Más allá de otras cuestiones, una conclusión para esta jornada es que parece que la pacificación de una calle como la Vía Laietana se asocia a la reducción de la contaminación por emisiones de gases y partículas, dejando de lado la contaminación acústica. Es interesante y necesario desarrollar actividades públicas para concienciar sobre las ventajas de una reducción del tráfico (o su eliminación total). Con todo, no es conveniente olvidar que un día sin coches es también una oportunidad para hacer descansar los oídos (y el cerebro, la circulación sanguínea, el corazón), además de los pulmones. Por ese motivo, es igualmente interesante y necesario que en futuras ediciones del Dia sin Coches se tenga en cuenta que la Mercé Respira y Escucha.

————————————————

[Crònica Sortida Primavera / Crónica Salida Primavera] Riera dels Colobrers: silencis a protegir. / Riera dels Colobrers: silencios a proteger.

CAT/ (Castellano más abajo)

El passat diumenge 10 de juny, el Grup d’Exploracions de l’Entorn Sonor (en aquesta ocasió format només per un explorador) va fer la sortida que tenia preparada per conèixer l’entorn de la Riera de Colobrers. Una riera que porta les aigües dels voltants fins al riu Ripoll i que fa part del Parc Fluvial del Ripoll, a la seva entrada pel nord de Sabadell. La seva orografia, en forma congost, ajuda a crear un ambient molt silenciós i tranquil (excepte pels avions i avionetes que sobrevolen aquesta àrea) ideal per escoltar l’aigua en diferents formes o els ocells. La seva proximitat a Sabadell fa que sigui un espai bastant utilitzat pels veïns i veïnes d’aquesta ciutat, tant per caminades esportives, com passejos d’observació de la natura o passatemps amb el gos o la família i els amics, un diumenge al matí. Un suggeriment, pot-ser cal una referència explícita a respectar el silenci. Shhhhhhhhhhh.

Quan vaig sortir dels Ferrocarrils de la Generalitat a la parada final de la línia S2 “Sabadell Parc del Nord” el cel estava nuvolat, tot i que no feia pensar en l’alt risc de pluja previst. Una vegada reconeguda mínimament la zona del parc vaig identificar el trajecte que tenia previst i vaig enfilar els meus passos cap a la riera.

20180610_10272320180610_105658En pocs minuts entrava en els terrenys del Parc Fluvial del Ripoll en direcció a la riera, per la baixada que porta per un camí rural fins al riu.

Riu avall, seguint el Carrer Jonqueres vaig arribar al pont que hi ha poc després de passar per sota de la B-124 (carretera de Prats del Lluçanès). Travessat el riu pel pont i seguint per l’esquerra, un parell de revolts més enllà, comença el que havia vingut a buscar: La Riera dels Colobers. No eren encara les 11h del matí quan vaig endinsar-me en aquell entorn completament desconegut on esperava trobar aigua, ocells, persones, remors i silencis…

La pujada

El camí, passada la tanca on s’inicia el recorregut, s’endinsa entre dues parets completament cobertes de vegetació mentre baixa fins al mateix llit de la riera que es travessa per un pontet de fusta que continua amb un camí que es perd a la vista als pocs metres, entre fulles, plantes, branques…

20180610_110415

De seguida, entre els cants de gafarró i de pit-roig i les primeres remors d’aigües, vaig escoltar un avió i vaig entendre que conviuria amb avions i avionetes tot el matí. Mirant la part positiva, els avions quan s’allunyen deixen un silenci molt i molt aprofitable. A poc a poc m’introduïa en la riera entre aigües i ocells, creuant i tornat a creuar la riera per pontets de fusta, fins a arribar al primer salt d’aigua.

En pocs passos de distància el so de l’aigua desapareix entre la vegetació i una nova recerca s’inicia. Caminant sense presses i mirant d’identificar cants d’ocell i remors d’aigua, vaig trobar una paret revestida de molsa, d’on queien gotes d’aigua, inclús alguns rajos molt fins tot i que continus.

20180610_111023.jpg

M’hi vaig apropar tant com vaig poder perquè a pocs passos de distància les mil i una gotes i els esquitxos que fan en tocar terra i les pedres de la paret no es podien escoltar…

Dos tipus molt diferents de caigudes d’aigua havia trobat en pocs metres i la sensació d’estar en un entorn amb una acústica molt particular, tant per l’orografia (és una gorja molt tancada), com per les diferents formes audibles de l’aigua (més o menys evidents) quasi permanents i la constant presència dels reclams de pit-roig, intensos, aguts, molt variats en la seva configuració; em feien pensar que l’exploració d’aquest entorn seria fructífera i enriquidora.

Seguint el camí i amb alguns altres cants, com el de la merla o el mosquiter, a més dels omnipresents pit-rojos (amb constant conversa els uns amb els altres), vaig reconèixer la remor d’un salt d’aigua considerable. Sortint uns metres del camí, un mur de pedres deixava caure per una obertura, a manera de finestra, un bon raig d’aigua, just davant una petita cova oberta on em vaig endinsar per identificar la l’esclat de l’aigua sobre les pedres o el petit llac que es forma als peus del mur.

20180610_11181020180610_111347.jpg

També vaig identificar la reverberació de la cova, tant a l’entrada (00:58) com a la sortida (05:20): un suau vel que s’afegeix als sons de les gotes, les friccions i esquitxos, el que genera un efecte sonor característic d’aquest espai semi tancat. El conjunt crea un ambient molt particular tant per la variació continua de les diferents formes que pren l’aigua, com per la reverberació subtil que es produeix en aquell racó.

20180610_114532.jpg

El camí continua fent revolts a prop de la riera, tot i que hi ha moments on gairebé no s’escolta. En aquells moments, dins la gorja i amb un silenci de vegades intimidatori, sempre s’escolten veus de gent que fa el camí i visita aquest entorn natural, perfectament separat de les carreteres. Tot i això, també hi ha moments de calma total per poder concentrar-se en l’escolta de les aigües, dels ocells… i així caminant i escoltant vaig arribar al final del tram de la riera.

20180610_115838.jpg

Allà vaig trobar un cau a tocar del camí on parar i seure per terra 10 minuts per escoltar el paisatge sonor des d’aquell punt en la profunditat de la gorja, a uns metres d’alçada en relació al llit de la riera, d’esquena al camí.

La Baixada

A pocs metres d’iniciar la baixada, a peus d’un dels ponts de fusta vaig decidir fer una captació amb un hidròfon artesanal fet a un taller amb Edu Comelles i els micros externs de la gravadora (Zoom H4n), gràcies a la funció d’enregistrament simultani de 4 canals que ofereix aquest aparell. Vaig sortir del camí per introduir-me, riera a munt, i situar l’hidròfon en una posició estable on poder fer l’enregistrament.

20180610_121538.jpg

En aquell indret enmig de la gola, el silenci d’ocells, remors d’aigua i els meus passos es fa dominant, excepte pels avions… i el creixent nombre de visitants, amb gos o sense, uns per fer esport, uns altres per conèixer plantes, altres només per passejar en un entorn natural (tot i les pors als bitxos verds que et toquen); que es creuen i s’escolten un diumenge al migdia. Segur que un dia de cada dia hi ha molta menys presència humana. Tot i això hi ha moments d’una calma que s’hauria de valorar i, perquè no, inclús, protegir.

Vaig continuar el camí de tornada… Ja era més de migdia i l’afluència de gent augmenta. En apropar-se a la cova, es percep un xiuxiueig propi del raig continu d’aigua que hi cau.

Quan passes al costat de la cova pràcticament desapareix per tornar quan superes el tancament i el so arriba per l’obertura de baix…

20180610_125836.jpg

De seguida vaig aturar-me novament a uns ullals a la paret que deixaven caure dues petites cascades. Vaig apropar-me per enregistrar millor els sons de les diferents caigudes. Inclús vaig intentar apropar la gravadora per mirar de captar la ressonància interior de l’ullal.

Les diferents caigudes amb diferents inclinacions i diferents superfícies de fricció i fins i tot diferents salts, alguns de centímetres, generen una diversitat de remors, esquitxos, gotejos que s’emmascaren els uns amb els altres permet que s’apreciïn molts matisos, especialment quan es mou l’aparell enregistrador i els micros que porta integrats.
Al tram final, em vaig aturar un moment al costat d’un pit-roig que semblava mantenir una conversa molt interessant amb altres exemplars…

A l’última pujada, abans de la sortida (entrada), s’obre la gorja en un espai més ample amb arbres grans a banda i banda. Allà, gafarrons, pit-rojos, mallerengues carboneres, tórtores turques, coloms roquers, merles, mosquiters… llancen els seus reclams, sacsegen branques dels arbres, revolotegen… com si s’acomiadessin de la visita o saludessin els que hi arriben.

20180610_131425.jpg

Pocs passos més enllà acabava el meu recorregut abans de tornar al Parc del Nord de Sabadell per prendre el tren cap a Barcelona.

En tornar a travessar el riu pel mateix pont, vaig girar a la dreta per la pista de grava que segueix riu amunt (novament per sota de la B-124).  Just abans d’iniciar la pujada cap al nucli urbà, vaig decidir fer una última captació, ara al riu Ripoll. Les lloses de formigó que faciliten un pas per vehicles (en aquell moment inundat d’aigua, el que no va impedir el pas d’un vehicle) va ser el lloc triat per mirar d’enregistrar diferents sons d’aigua que ofereix aquest entorn.

20180610_133811 20180610_13373520180610_13363020180610_134013

Així vaig donar per finalitzada la visita a la Riera dels Colobrers i al Parc Fluvial del Ripoll. Vaig enfilar el camí de tornada i en poc més de 15 minuts vaig arribar a l’estació dels Ferrocarrils on pràcticament estava esperant-me a l’andana el tren que havia de prendre, per tornar a casa.


CAST/

El pasado domingo 10 de junio, el Grupo de Exploradores del Entorno Sonoro (en esta ocasión formado por un único explorador) hizo la salida que tenía preparada para conocer el entorno de la Riera dels Colobrers. Una riera que lleva las aguas de las inmediaciones hasta el Río Ripoll, en su entrada por el norte de Sabadell. Su orografía, en forma de desfiladero, ayuda a crear un ambiente muy silenciosos y tranquilo (excepto por los aviones y avionetas que sobrevuelan esta área) ideal para escuchar el agua en diferentes formas o los pájaros. Su cercanía con Sabadell hace que sea un espacio bastante utilizado por vecinos y vecinas de esta ciudad, tanto para caminatas deportivas, como para paseos de observación de la naturaleza o como pasatiempos con perros, o la familia y los amigos, un domingo por la mañana. Una sugerencia, puede ser que sea necesario una referencia explícita a respetar el silencio: Shhhhhhhhhhhh.

Cuando salí de los Ferrocarriles de la Generalitat en la parada final de la línea S2 “Sabadell Parc del Nord” el cielo estaba nublado, aunque no hacía pensar en el alto riesgo de lluvia previsto. Una vez reconocida mínimamente la zona del parque, identifiqué el trayecto que tenía previsto y enfilé mis pasos hacia la riera.

20180610_10272320180610_105658

En pocos minutos entraba en los terrenos del Parque Fluvial del Ripoll en dirección a la riera, por la bajada que lleva siguiendo un camino rural hasta el río.

Río abajo, siguiendo el Carrer Jonqueres llegué al puente que hay poco después de pasar bajo la B-124 (carretera de Prats del Lluçanès). Cruzando el río por el puente y siguiendo por la izquierda, un par de curvas más allá, empieza lo que había venido a buscar: la Riera dels Colobrers. Todavía no eran las 11h. de la mañana cuando me adentré en aquel entorno completamente desconocido donde esperaba encontrar, agua, pájaros, personas, rumores y silencios.

La subida

El camino, pasada la valla donde se inicia el recorrido, se adentra entre dos paredes completamente cubiertas de vegetación mientras desciende hasta el lecho del riachuelo que se cruza por un puentecillo de madera que continúa por un camino que se pierde a la vista entre hojas, plantas, ramas…

20180610_110415

En seguida, entre los cantos de serín verdecillo i petirrojo y los primeros rumores de agua, escuché un avión y entendí que conviviría con aviones y avionetas toda la mañana. Mirando el lado positivo, los aviones cuando se alejan dejan un silencio muy aprovechable. Poco a poco me introducía en la riera entre aguas y pájaros, cruzando una y otra vez la riera por los puentecillos de madera, hasta llegar al primer salto de agua.

A pocos pasos de distancia el sonido del agua desaparece entre la vegetación y una nueva búsqueda se inicia. Caminando sin prisas y tratando de identificar el canto de los pájaros y rumores de agua, me encontré con una pared revestida de musgo, por donde caían gotas de agua y hasta algún chorrillo muy fino, aunque contínuo.

20180610_111023.jpg

Me acerqué tanto como pude porque a pocos pasos de distancia las mil y una gotas y las salpicaduras que se producen al llegar al suelo y con las piedras de la pared no se podían escuchar…

Dos tipos muy diferentes de caídas de agua había encontrado en pocos metros y la sensación de estar en un entorno con una acústica particular, tanto por la orografía (es una gargante bastante cerrada), como por las diferentes formas audibles del agua (más o menos evidentes) casi permanentes y la constante presencia de los reclamos de petirrojo, intensos, agudos, muy variados en su configuración; me hacían pensar que la exploración de este entorno sería fructífera y enriquecedora.

Siguiendo el camino y con otros cantos, como el del mirlo o el mosquitero, además de los omnipresentes petirrojos (en constante conversación los unos con los otros), reconocí el rumor de un salto de agua considerable. Saliendo unos metros del camino, un muro de piedra dejaba caer por una abertura, a modo de ventana, un buen chorro de agua justo delante de una cueva abierta donde me adentré para identificar las explosiones del agua en las piedras o el pequeño laguillo que se forma a los pies del muro.

20180610_11181020180610_111347.jpg

También pude identificar la reverberación de la cueva, tanto a la entrada (00:58), como a la salida (05:20): un suave velo que se añade a los sonidos de las gotas, las fricciones y las salpicaduras, lo que genera un efecto sonoro característico de este espacio semicerrado. El conjunto crea un ambiente muy particular, tanto por las variaciones continuas de las diferentes formas que adopta el agua, como por la reverberación sutil que se produce en aquel rincón.

20180610_114532.jpg

El camino continúa haciendo curvas cerca del arroyuelo, aunque también hay momentos en los que prácticamente ni se escucha. En esos momentos, dentro de la garganta y con un silencio que a veces resulta intimidatorio, siempre se escuchan voces de gente que hace el camino y visita este entorno natural, perfectamente separado de las carreteras. Con todo, también hay momentos de calma total para poder concentrarse en la escucha de las aguas, de los pájaros… y así caminando y escuchando llegué al final del tramo de la riera.

20180610_115838.jpgAllí encontré un hueco junto al camino donde parar y sentarme en el suelo 10 minutos para escuchar el paisaje sonoro desde aquel punto en la profundidad de la garganta, a unos metros de altura sobre el lecho del arroyo, de espaldas al camino.

La Bajada

A pocos metros de iniciar la bajada, a los pies de uno de los puentecillos de madera, decidí hacer una captación con un hidrófono artesanal hecho en un taller con Edu Comelles y los micros externos de la grabadora (Zoom H4n), gracias a la función de grabación simultánea de 4 canales que ofrece este aparato. Salí del camino para introducirme, cauce arriba, y situar el hidrófono en una posición estable donde poder lanzar la grabación.

20180610_121538.jpg

En aquel lugar en medio de la garganta, el silencio de pájaros, rumores y los propios pasos, se hace dominante, excepto por los aviones… y el creciente número de visitantes, con perro o sin perro, unos para hacer deporte, otros para conocer plantas, otros simplemente para pasear en un entorno natural (incluidos los miedos a los bichos verdes que te tocan); que se cruzan y se escuchan un domingo al mediodía. Seguro que un dia entre semana hay mucha menos presencia humana. Con todo hay momentos de una calma que se tendría que poner en valor y, por qué no, incluso proteger.

Continué el camino de vuelta… Ya era más de mediodía y la afluencia de gente aumenta. Al acercarme a la cueva se percibe el cuchicheo propio del chorro continuo de agua que cae.

Cuando pasas junto a la cueva prácticamente desaparece para volver cuando superas el cerramiento y el sonido llega desde la abertura de abajo…

20180610_125836.jpg

Enseguida me paré, de nuevo, en unos ojales en la pared que dejaban caer dos pequeñas cascadas. Me acerqué para grabar mejor los sonidos de las dos caídas. Incluso intenté acercar la grabadora para tratar de captar la resonancia del interior del ojal.

Las diferentes caídas con diferentes inclinaciones y diferentes superficies de fricción e incluso diferentes saltos, algunos de centímetros, generan una variedad de rumores, salpicaduras y goteos que se enmascaran unos a otros permite que se aprecien muchos matices, especialmente cuando se mueve el aparato de grabación y los micros que lleva integrados.

En el tramo final me paré un momento junto a un petirrojo que parecía mantener una conversación muy interesante con otros ejemplares.

En la última subida, antes de la salida (entrada), se abre la garganta en un espacio más amplio con árboles grandes a un lado y al otro. Allí, serines verdecillos, carboneros, tórtolas turcas, palomas roqueras, mirlos, mosquiteros, lanzan sus reclamos, sacuden las ramas de los árboles revolotean… como si se despidieran de la visita o saludaran a los que llegan.

20180610_131425.jpg

Pocos metros más allá acababa mi recorrido antes de volver al Parc del Nord de Sabadell para coger el tren hacia Barcelona.

Al volver a cruzar el riu por el mismo puente, giré a la derecha por la pista de grava que sigue río arriba (nuevamente por debajo de la B-124). Justo antes de iniciar la subida hacia el núcleo urbano, decidí hacer una última grabación, esta vez en el Río Ripoll. Las losas de hormigón que facilitan el paso de vehículos (en aquel momento inundado de agua, lo que no impidió el paso de un vehículo) fue el lugar escogido para intentar grabar diferentes sonidos de agua que ofrece este entorno.

20180610_133811 20180610_13373520180610_13363020180610_134013

Así di por finalizada la visita a la Riera dels Colobrers y al Parque Fluvial del Ripoll. Enfilé el camino de vuelta y en poco más de 15 minutos llegué a la estación de los Ferrocarriles, donde prácticamente estaba esperándome en el andén el tren que tenía que coger para volver a casa.